Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 17  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 3, br. 5, str. 1-14
Primena modela prelomne tačke pri rešavanju dileme kupiti ili proizvoditi
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresam.meta@uninp.edu.rs, dz.bajramovic@uninp.edu.rs
Ključne reči: prelomna tačka; prodajna cena; nabavna cena; prosečni varijabilni troškovi; dopunski troškovi; marginalni dobitak
Sažetak
U ekonomskoj literaturi model prelomne tačke se uglavnom obrađuje sa aspekta kvantificiranja obima proizvodnje i prometa koji osigurava pokriće nastalih troškova, odnosno poslovanje bez profita i gubitka i analize uticaja relevantnih faktora (prodajne cene, prosečnih varijabilnih troškova, visine ukupnih fiksnih troškova i sl.) na prelomnu tačku. Iako većina autora ukazuje na jako široku mogućnost primene modela prelomne tačke u postupcima donošenja taktičkih i strategijskih odluka u menadžmentu, mali se broj njih u svojim istraživanjima bitnije udaljavao od tradicionalnog pristupa ovom problemu. Velika je primena ovog modela i u postupcima planiranja i evaluacije investicionih zahvata. Analiza senzitiviteta, odnosno ocena osetljivosti investicionih zahvata na promenu kritičnih faktora njegove profitabilnosti predstavlja jedan od segmenata primene ovog modela u praksi investicionog odlučivanja. Cilj ovog rada je da se ukaže na mogućnost primene modela prelomne tačke pri rešavanju jednog netipičnog i specifičnog problema sa kojim se menadžment preduzeća susreće pri donošenju odluke o primeni strategije vertikalne integracije, odnosno pri rešavanju dileme dali neku komponentu finalnog proizvoda kupovati od drugih ili pak pristupiti njenoj proizvodnji u sopstvenoj režiji.
Reference
Kalinić, V. (2009) Strategijske konkurentske prednosti. Subotica
Kolarić, V. (1975) Teorije dinamike troškova. Beograd: Rad
Kovačević, M. (1982) Sistemi obračuna troškova. Beograd: Privredna štampa
Lovreta, S. (2005) Trgovinski menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Majcen, Ž. (1981) Troškovi u teoriji i praksi. Zagreb: Informator
Malinić, S. (2008) Upravljačko računovodstvo. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Markovski, S. (1978) Troškovi u poslovnom odlučivanju. Zagreb: Informator
Milisavljević, M. (2007) Savremeni strategijski menadžment. Beograd: Megatrend univerzitet
Osegowitsch, T., Madhok, A. (2003) Vertical integration is dead, or is it?. Business Horizons, 46(2): 25-34
Perović, D. (1964) Teorija troškova. Sarajevo: Svjetlost
Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S. (2003) Strategijski menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1405001M
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.