Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 64, br. 2, str. 533-550
Analiza makroekonomskih determinanti likvidnosti bankarskog sektora u funkciji finansiranja poljoprivrednog sektora
aNovi Sad Business School, Novi Sad
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresadraganaim84@gmail.com, solesadragan@gmail.com
Ključne reči: Makroekonomski faktori; likvidnost bankarskog sektora; statističke metode; poljoprivredni razvoj
Sažetak
Istraživanjem u ovom radu, nastojalo se identifikovati koji su to faktori od najvećeg uticaja na likvidnost bankarskog sektora zarad podrške poljoprivrednom sektoru. Cilj istraživanja se zasniva na oceni da li i na koji način varijacije makroekonomskih faktora utiču na izloženost bankarskog sektora riziku likvidnosti, što određuje spremnost bankarskog sektora da odgovori na rastuće finansijske potrebe poljoprivrede. Primenom adekvatnih statističkih metoda poput korelacije i višestruke regresione analize, dobijaju se signifikantni rezultati koji mogu biti osnova za praćenje i merenje ne/likvidnosti bankarskog sektora u odnosu na sektor realne poljoprivrede. Dobijeni rezultati potvrđuju značaj inflacije i stope nezaposlenosti kao odrednice likvidnosti bankarskog sektora, što omogućuje planiranje tj. predviđanje izdvojenih sredstava za poljoprivredni sektor.
Reference
*** (2007) Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke. Official gazette of the RS, 129, Srbija
*** (2013) u: Treći poljoprivredni forum, Hrana za Evropu, Investirajno u agroprivredu Srbije, Subotica, 17-19. Octobar
Alihodžić, A. (2015) Međusobna uslovljenost performansi bankarskog i realnog sektora Republike Srbije. Bankarstvo, vol. 44, br. 2, str. 46-73
Basel Committee on Banking Supervision (2000) Sound practices for managing liquidity on banking organisations. Basel, Available at: http://www.bis.org/publ/bcbs69.pdf
Cvetinović, M. (2008) Upravljanje rizicima u finansijskom poslovanju. Beograd: Univerzitet Singidunum
Ćirović, M. (2008) Bankarstvo. Beograd: Bridge Company
Jurman, A. (2004) Rizik likvidnosti u poslovnoj banci. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 25, no. 2
Klincov, R., Majstorović, A., Miloradić, J. (2017) Vrednovanje rizika u finansijskom menadžmentu. Oditor, Vol. 3, No. 1, pp. 114-125
Lukić, S., Cvetković, S. (2012) Razvojne banke kao oslonac u kreditiranju poljoprivrede. Civitas - časopis za društvena istraživanja, Novi Sad, Srbija, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, UDK 336.77/.78:631
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine-Uprava za agrarna plaćanja (2014) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine. Official gazette of the RS, no. 85, (Available at: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2016/05/STRATEGIJA-2014-2020-.pdf)
Narodna banka Srbije (2015) Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada u 2015. godini. vailable at: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/90_4/godisnji_izvestaj_2015.pdf
Narodna Banka Srbije (2016) Bankarski sektor u Srbiji - izveštaj za III tromesečje 2016. godine. Available at: https://www.nbs.rs/internet/latinica/55/55_4/kvartalni_izvestaj_III_16. pdf
Narodna banka Srbije (2011) Odluka o upravljanju rizicima. Available at: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/kpb/upravljanje_rizicima.pdf
Narodna banka Srbije (2016) Tromesečni pregled kretanja indikatora finansijske stabilnosti Republike Srbije. Available at http://www.nbs.rs/internet/latinica/18/pregled_grafikona.pdf
Narodna banka Srbije (2010) Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada u 2010. godini. Available at: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/90_4/godisnji_izvestaj_2010.pdf
Narodna banka Srbije (2016) Izveštaj o inflaciji - Februar 2016. godine. Available at: http://www.nbs.rs/export/download/pdf_ioi/ioi_02_2016.pdf
Narodna banka Srbije (2015) Statistički bilten, Available at: http://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/90/statisticki/sb_12_15.pdf
Račić, Ž. (2014) Uticaj osnovnih makroekonomskih pokazatelja na likvidnost bankarskog sektora Srbije. Škola biznisa, br. 2, str. 67-76
Radović, G. (2015) Finansiranje poljoprivrede u Republici Srbiji - iskustva i mogućnosti. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 8, br. 4, str. 13-27
Saunders, A. (2000) Financial institutions management. u: The McGraw-Hill/Irwin Series in Finance, Insurance, and Real Estate, New York: Irwin, Available at: http://www.bulentsenver.com/FIN5477/Financial_Institutions_Management_AntonySaunders_TextBook.pdf
Trenca, I., Petria, N., Mutu, S., Corovei, E. (2012) Evaluating the liquidity determinats in the central and eastern European banking system. Finance: Challenges of the Future, Year XII, No.14/2012, 85-90, Faculty of Economics and Business Administration, University of Craiova, (Available at: http://feaa.ucv.ro/FPV/014-11.pdf)
van G., Bratanović-Brajlović, S. (2003) Analyzing and managing banking risk: A framework for assesing corporate governance and financial risk. Washington, DC: World Bank, http://documents.worldbank.org/curated/en/310191468350113153/pdf/multi0page.pdf
Veselinović, B., Drobnjaković, M. (2014) Qualitative and quantitative analysis of micro and macro aspects of agricultural finance. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 3, str. 771-787
Vodová, P. (2011) Determinants of commercial bank's liquidity in Slovakia. Czech Science Foundation, (Project GACR P403/11/P243). (Available at: http://www.opf.slu.cz/kfi/icfb/proc2011/pdf/65_vodova.pdf)
Vodová, P. (2013) Determinants which Affect Liquid Asset Ratio of Czech and Slovak Commercial Banks. Financial Assets and Investing, 4(1):
Zakić, V., Klјajić, N. (2016) Analiza stanja finansijske pismenosti polјoprivrednih proizvođača i modeli finansiranja polјoprivredne proizvodnje u Republici Srbiji. u: Unapređenje finansijskih znanja i evidencije na polјoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji, Beograd: Institut za ekonomiku polјoprivrede
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1702533M
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0