Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 2, str. 7-24
Kako do strategije razvoja Srbije?
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Sažetak
Jedno od pitanja koje postavlja kada se raspravlja o različitim strategijama je da li ići u proces izrade strategije ili ne? Dosadašnja iskustva, i to naročito onih zemalja koje su ostvarile natprosečne rezultate u svom razvoju potvrdila su potrebu izrade i sprovođenja strategije razvoja. Izrada strategije zahteva odgovarajući intelektualni napor i pretpostavlja prikupljanje, analiziranje i vrednovanje čitavog niza podataka, ali i trendova kako u zemlji tako i u svetu. To čak i onda kada je strategija nepotpuna, ili čak i pogrešna predstavlja temelj na osnovu koga se mogu izvoditi odgovarajući zaključci i donositi odluke. Prema tome nužno je da Srbija konačno izradi sveobuhvatnu, na naučnim osnovama zasnovanu Strategiju razvoja. Pre početka rada na strategiji se nameće potreba da se formuliše šta se može smatrati strategijom. Srbija ima ravno 120 strategija. Ne može baš svaki dokument bez obzira na naslov biti strategija. Ako se želi da se izradi Strategija razvoja Srbije koja treba da obezbedi takav razvoj Srbije koji će joj obezbediti poboljšanje njenog mesta na svetskoj lestvici razvijenosti taj posao mora biti poveren ljudima koji se nisu iskompromitovali aktivnim učešćem u razaranju privrede Srbije u protekloj deceniji. Strategija treba da jasno definiše kakav se model privrede želi.Strategija mora biti usmerena ka osnovnom cilju: povećanju proizvodnje i zaposlenosti. Osnov za vrednovanje projekata mora biti opšta društvena korist. Da bi se razvila Srbija se mora reindustrijalizovati.Strane investicije su važne, ali one nikako ne mogu da supstituišu ulaganja iz domaćih izvora.U strategiji razvoja populaciona i obrazovna politika moraju dobiti apsolutni prioritet.Strategija jasno mora definisati da se snaga onih zemalja koje su uspešno položile test krize nalazi u kvalitetnom obrazovanju, proizvodnji i kvalitetnoj i nekorumpiranoj državnoj upravi.
Reference
*** (1991) The phasing and politics of Eastern European reforms. World Bank Policy Research Bulletin, Vol. 2. No. 3, may jul
*** (1991) The transformation of economies in central and Eastern Europe: Issues, progress and prospects. The World Bank: Socialist Economies Unit, Country Economics Department, str. 12, 3 april
*** (2006) Zakon o deviznom poslovanju. Sl. Glasnik Republike Srbije, br. 62
*** (2003-2004) Zakon o Narodnoj banci Republike Srbije. Sl. Glasnik Republike Srbije, br. 72 i 55
Argiri, E. (1974) Nejednaka razmena I. Beograd, : 156
Baturan, L. (2013) Prenos prava svojine na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na strana lica u Srbiji i drugim zemljama regiona. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 515-531
Baturan, L. (2013) Economic analysis of the ban on foreigners acquiring property rights on agricultural land in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 3, str. 479-491
Borrmann, A. (1990) Karl Fasbender, HansHagen Härtel, Manfred Holtuhus, Soziale Marktwirtschaft. Hamburg: Verlag Weltarchiv
Erhard (1957) Ludwig, Wohlstand für alle. Düsseldorf: Econ-Verlag
Müllerarmack, A. (1966) Wirtschafsordnung und Wirtschaftspolitik. Freiburg, : 248
Popov, Đ. (2013) Uticaj tranzicije na stanje privrede Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 25-45
Popov, Đ. (2012) Uticaj valutne klauzule i deviznog kursa na stanje privrede Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 3, str. 19-37
Popov, Đ. (2011) Procesi u svetskoj privredi i Srbija. Novi Sad: Pravni fakultet, : 19-29
Savić, L. (2013) Politika, 29(11):
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-6728
objavljen u SCIndeksu: 12.12.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka