Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:48
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 9, br. 1, str. 47-66
Društveni faktori nejednakih šansi u obrazovanju
aUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresanatalija.jovanovic@filfak.ni.ac.rs
Sažetak
Rad je analiza nekih društvenih faktora: ekonomskih, socijalnih, kulturnih, političkih, na reprodukciju ili samoreprodukciju nejednakosti u obrazovanju. U analizi se polazi od sagledavanja stanja i uloge obrazovanja u savremenom društvu. Razmatra se uloga obrazovanja kao kanala socijalne promocije pojedinaca i društvenih grupa u savremenom društvu, nakon 50ih godina dvadesetog veka. To je period koji se poklapa sa naučno-tehnološkom revolucijom, pojavom mikroprocesora i veštačke inteligencije, kao i promenama u makro- i mikroekonomiji. Obrazovanje postaje masovno i sveobuhvatno i na osnovnom i na nivou srednje škole. Razvija se univerzitetsko obrazovanje i sve je veći obuhvat stanovništva uključen i u ovaj nivo obrazovanja. Obrazovanje postaje važno za sticanje profesionalnih kompetencija i za obavljanje konkretnih poslova. Zanimanja se profesionalizuju i obrazovanje, kao kontinuirano i celoživotno učenje, postaje neophodan uslov za opstanak u profesiji i napredovanje. Obrazovanje postaje značajan faktor za socijalnu diferencijaciju i zauzimanje društvenog položaja. Na mogućnosti pojedinaca u ostvarivanju obrazovnih postignuća i dalje utiču brojni društveni faktori, kao što su socijalno diferencirajući faktori, mehanizmi socijalne selekcije. Ti faktori su ekonomska moć društva, ekonomske performanse porodice, kulturni kapital porodice, otvorenost i zatvorenost društva, institucionalna razvijenost, socijalna politika društva, društvena solidarnost, uticaj političkog sistema, stepen opšte društvene nejednakosti, stepen siromaštva, mapa siromaštva, društvena stabilnost i slično. Kako se i koliko ovi faktori reflektuju na ne/jednakost šansi pojedinaca i grupa u obrazovanju pokazuje ova analiza na primeru nekih zemalja u tranziciji, nerazvijenih i visokorazvijenih.
Reference
Abercrombie, N., Hill, S., Turner, B.S. (1984) Dictionary of sociology. Harmondsworth, UK: Penguin
Bloom, E.E., Rosovsk, H. (2006) Higher Education in Developing Countries. International Handbook of Higher Education, 443-459; 18
Bogdanović, M. (1987) Aktuelnost i značaj sociološkog proučavanja društvenih nejednakosti. u: Društvene nejednakosti, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, str. 25
Burda, M., Viploš, Č. (2012) Makroekonomija - evropski udžbenik. peto izdanje
Davis, K., Moore, W.E. (1945) Some Principles of Stratification. American Sociological Review, 10(2): 242
Đorđević, M.R. (2007) Sociologija. Novi Sad: CEKOM books, 186-189
Haralambos, M. (1996) Uvod u sociologiju - izabrane teme. Novi Sad
Haralambos, M., Holborn, M. (2002) Sociologija: Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing, str. 929
Lojpur, A., Peković, S. (2013) Znanje i inovaciona politika zemalja u tranziciji kao mjera spremnosti za ulazak u EU. Economics & Economy, vol. 1, br. 2, 61-75
Nedvek, B., Neal, J. (1994) Performance indicators and regional management tools. Research in Higher Education, 75-104; 35
Parsons, T. (1991) Društva. Zagreb: August Cesarec
Perez, M.S., Rodriguez, B., Luque, M. (2016) Assessing global competitiveness under multi-criteria perspective. Economing Modelling, 398-408; 53
Popović, M. (1974) Problemi društvene strukture. Beograd: BIGZ
Popović, M.V. (1984) Klasno-slojne nejednakosti u jugoslovenskom društvu. Sociologija, br. 3-4
Sorokin, P.A. (1939) Social and cultural hability. Glencoe: Free Press, 111, str. 1113
Spence, M. (2008) The growth report: Strategies for sustained growth and inclusive development. Washington, DC: World Bank-Comission on Growth and Development, Final Report
Tanasković, S., Ristić, B. (2016) Konkurentska pozicija Srbije u 2016. godini prema Izveštaju Svetskog ekonomskog foruma
Turajlić, S. (2003) Trendovi razvoja - bolonjski proces i tehnički fakulteti. u: Bolonjski proces u Srbiji, IX naučni skup, Kopaonik, 3-6 mart, 7-8
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd: Prosveta, 1. tom, str. 241
West, A., Nouden, P., Gosling, R. (2000) Quality in higher education: An international perspective: The views of transnational corporations. London School of Economics and Political Science, Market Papers, 17
World Economic Forum (2016) The global competitiveness report. Geneva
World Economic Forum (2015) The global competitiveness report. Geneva
World Economic Forum (2014) The global competitiveness report. Geneva
Zubović, J., Bradić-Martinović, A. (2014) Competitiveness of Nations in selected SEE Countries. Procedia Economics and Finance, 755-762; 8
Županov, J. (1985) Marginalije o društvenoj krizi. Zagreb: Globus