Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 22, br. 1, str. 35-51
Analiza literature iz oblasti semenarstva u Srbiji - esej o semenarskom knjižarstvu Srbije
nema

e-adresamladen@miric.net
Ključne reči: semenarsko neperiodično izdavaštvo; metod; analiza; sinteza; rasprava
Sažetak
Pretražena je domaća knjiška literatura o semenarstvu i nađeno 60 neperiodičnih publikacija, velike raznolikosti sadržaja, što je uslovilo podelu izdanja na šest grupa: 1. Devet monografija o tehnologiji proizvodnje i/ili dorade semena više od jedne grupe biljaka, sa 5.858 stranica teksta, 766 tabela, 1.798 ilustracija, 333 formule i 4.075 citata; 2. Deset monografija o tehnologiji proizvodnje i dorade semena jedne grupe srodnih kultura ili jedne biljke, sa 2.697 stranica teksta, 420 tabela, 713 ilustracija, 279 formula i 2.419 citata (pod citatom se podrazumeva literaturna jedinica, a ne brojni ponovljeni citati); 3. Četrnaest opštih priručnika o bitnim pojavama, bolestima, štetočinama, problemima, evolutivnom razvitku, tehnici, mehanizaciji i biološkim procesima, sa 3.236 stranica teksta, 461 tabelom, 1.114 ilustracija, 76 formula i 2.572 citata; 4. Jedna knjiga o agronomiji i 22 monografije o pojedinim biljnim vrstama sa poglavljem ili odeljkom o semenarstvu, sa 483 strane teksta od 44 autora; 5. Dva prva priručnika, razvojni program i program za polaganje ispita za KV i VKV radnika - manipulant semenskom robom (semenar), gde je 12 autora napisalo 430 strana teksta i 6. Prilozi u semenarskim knjigama: rezimei, indeksi, spiskovi tabela, recenzije, biografije i pismo. U dve poslednje grupe uočen je veliki broj autora na pojedinim člancima, što nije dobro, i veliki broj autora u knjigama, što je dobro, uz vrlo visok koeficijent citata od 0,7 prosečno po strani. Broj (sa)izdavača je narastao na preko 30, ali je nekoliko velikih kuća ugašeno. Ostali analizirani podaci pokazuju često mali broj nivoa naslova (nerazvijen sadržaj) i sve veći broj tabela, ilustracija pa i formula. Generalno, slaba je opšta opremljenost knjiga korisnim prilozima, poput indeksa ili registara, izvoda iz recenzija, biografija autora, rezimea i spiskova tabela. Ćirilica krasi tek 25% knjiga, a isti procenat recenzenata su semenari, jer se ovi poslovi (radije) poveravaju inim specijalistima.
Reference
Airy, M.J. (1962) Proizvodnja semena kukuruza. u: Sprague G.G. [ur.] Kukuruz i unapređenje njegove proizvodnje, Beograd: Zadružna knjiga, str. 703; str. 369-416
Balešević, S., Tatać, M. (2011) Soybean seed production. u: Soybean, Novi Sad: Institute of Field and Vegetable Crops, AMB Grafika, pp 513
Balešević-Tubić, S., Miladinović, J., ur. (2014) Semenarstvo soje. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 346
Broćić, Z., Stefanović, R. (2012) Krompir (Proizvodnja semena krompira). Beograd: Poljoprivredni fakultet, str. 153-160
Čamprag, D., Kereši, T., Štrbac, P. (2001) Štetočine semena ratarskih kultura u polju i skladištu. Bačka Palanka: Design studio Stanišić
Čežek, K., Tošović, S. (1964) Priručnik i program za polaganje ispita za KV i VKV radnika - manipulant semenskom robom (semenar). Beograd: Zadružna knjiga, str. 133
Ćosić, D. (1926) Poboljšanje semena za setvu odabiranjem. Beograd: Ministarstvo za poljoprivredu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, str. 85
Dražić, B.S. (1997) Semenarstvo kamilice - stanje i perspektive. u: Kamilica, Beograd: Institut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', str. 200; str. 108-119
Dražić, B.S., Stepanović, M.B. (2003) Selekcija i semenarstvo. u: Odoljen, Beograd: Institut za proučavanje lekovitog bilja Dr Josif Pančić, str. 73-82, str. 204
Dražić, S. (1999) Selekcija i semenarstvo. u: Žalfija (Salvia officinalis L), Beograd: Institut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić'
Grupa autora (1991) Apoteoza semena (proizvodnja kvalitetnog semena strnih žita i kukuruza). Seme Sombor, monografija, MRAZ, s. 132
Grupa autora (1993) Semenska šećerna repa. MRAZ, VI monografija, str. 170
Grupa autora (1994) Mehanizovana proizvodnja hibridnog kukuruza. Novi Sad: Pobeda, (Zbornik), str. 188
Grupa autora (1966) Ječam, ovas, raž. u: Miržinska Jelisaveta, Popović S., Popović A., Janković M. [ur.] Semenarstvo ječma - Semenarstvo ovsa - Semenarstvo raži, str. 168-172, str.186-190, str. 194-197
Jevđović, D.R. (2013) Proizvodnja i dorada semena nekih lekovitih biljaka. Beograd: Zadužbina Andrejević, str. 119
Jevtić, S.L. (1981) Biologija i proizvodnja semena ratarskih kultura. Beograd: Nolit
Jevtić, S.L. (1992) Biologija i proizvodnja semena ratarskih kultura. Beograd: Naučna knjiga
Jovićević, B., Milošević, M.B. (1990) Bolesti semena. Novi Sad: Dnevnik, str. 291
Kastori, R.R. (1984) Fiziologija semena. Novi Sad: Matica srpska
Knežević, D. (2007) Semenarstvo. Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet Lešak, s. 180
Knežević, D. (2007) Osnovne metode u oplemenjivanju i semenarstvu biljaka. Novi Sad: Foto OKO
Kolić, Z. (1950) Kratak priručnik iz semenarstva. Beograd: Poljoprivredno izdavačko preduzeće
Kovačević, V. (1967) Sorte i proizvodnja semena šećerne repe. u: Šećerna repa, Beograd: Zadružna knjiga
Kristek, A., Dokić, P., Stančić, I. (1992) Sorte i proizvodnja sortnog semena šećerne repe u Jugoslaviji. u: Šećerna repa, Beograd, str. 139-170
Kronaveter, Đ., Pal, B. (1994) Poznavanje semena najčešćih korova u semenarstvu. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Lekić, S.S. (2003) Životna sposobnost semena. Beograd: Društvo selekcionera i semenara Srbije
Lekić, S.S. (2009) Ispitivanje semena. Beograd: S. Lekić
Lukić, D., Mihailović, V. (2000) Semenarstvo lucerke. u: Lucerka, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, s. 195-239
Maksimović, D. (1998) Ovas. Kragujevac: Institut za istraživanja u poljoprivredi, Zavod za strna žita, str. 111
Marić, M., Plazinić, V. (1995) Semenarstvo soje. u: Nenadić N.i D.Simić [ur.] Soja proizvodnja i prerada, Beograd: Poljoprivredni fakultet, str. 121-138
Marić, M.M. (2005) Semenarstvo. Beograd: Draganić
Marić, M.M. (1987) Semenarstvo. Beograd: Naučna knjiga
Marić, M.M. (1998) Semenarstvo kao izazov. Zemun polje-Beograd: Društvo selekcionera i semenara Srbije
Miladinović, J., Vidić, M. (2008) Semenarstvo soje. u: Soja, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 363-363; str: 367
Miladinović, M. (2001) Proizvodnja semena krmnog bilja. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Miladinović, M., Radenović, B., Starčević, S., Sarić, O., Jeremić, D., Šljivančanin, D., Suković, I. (1989) Program unapređenja proizvodnje, dorade i prometa semena krmnog bilja u Jugoslaviji. Beograd: Agrozajednica - Poslovna zajednica za proizvodnju i promet hrane Jugoslavije
Miladinović, N. (1965) Proizvodnja semena pšenice. u: Pšenica, Beograd: Zadružna knjiga
Miladinović, N., Jovanović, D. (1968) Semenarstvo. u: Veliki agronomski priručnik, Beograd: Zadružna knjiga
Milošević, D.M. (1998) Bolesti krompira sa osnovama semenarstva. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija
Milošević, M., Balešević, S., Tatić, M. (1998) Semenartsvo soje. u: Soja, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 253-276; str. 421
Milošević, M., Malešević, M. (2004) Semenarstvo. Novi sad: Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Milošević, M., Kobiljski, B. (2011) Semenarstvo. Novi sad: Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Tom I, tom II i tom III
Milošević, M., Ćirović, M. (1994) Seme. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Milošević, M.B., Ćirović, M., Mihaljev, I., Dokić, P. (1996) Opšte semenarstvo. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Mirić, M. (2006) Semenarski parametri. Semenarsko poslovno udruženje YUSEA, str. 96
Mirić, M., Lekić, S., Petrović, R., Dražić, S., Stančić, I. (2004) Tehnologija proizvodnje semena. Beograd: Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
Mirić, M., Brkić, M. (2015) Tehnologija dorade i zaštite semena. Beograd: Udruženje za zaštitu bilja, str. 338
Mirić, M., Dokić, P. (1999) Naučni doprinos časopisa Selekcija i semenarstvo. Selekcija i semenarstvo, vol. VI, No. 1-2, s. 5-11
Mirić, M., Brkić, M. (2002) Dorada semena. Beograd: Društvo selekcionera i semenara Srbije
Miržinska, J., Rosić, K., Nastasović, D., Šišković, M., Ocokoljić, S. (1961) Proizvodnja semena njivskih biljaka, povrća i trava. Beograd: Zadružna knjiga, str. 334
Paunović, S.A., Madić, M. (2011) Ječam. u: Semenarstvo ječma, Čačak: Agronomski fakultet, str. 230-236
Penčić, M., Hadžistević, D. (1982) Technical guideline for maize seed technology. Rome: FAO, p. 192
Popović, P.E. (1939) Seme i setva
Radenović, B. (2000) Semenarstvo krmnog bilja. Beograd: Velarta
Savić, R. (1965) Proizvodnja semena kukuruza. Beograd: Zadružna knjiga
Simić, A. (2014) Proizvodnja semena vlatastih trava: italijanski ljulj, crveni vijuk i bela rosulja. Beograd: Zadužbina Andrejević, str. 101
Stanković, L. (1993) Poljoprivredna tehnika - rešeni primeri, projekti, konstrukcije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Škorić, D. (1994) Suncokret. u: Poljoknjiga, Beograd, str. 216; str. 41-46
Škorić, D., Jančić, V. (1989) Semenarstvo suncokreta. Suncokret. Beograd: Nolit
Vučković, S. (2003) Travnjaci (Proizvodnja semena trava). Beograd: Poljoprivredni fakultet, str. 392-410
Vučković, S. (1999) Krmno bilje. u: Semenarstvo, Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija, str. 494-504; str. 554
Vučković, S.M. (2003) Proizvodnja semena značajnijih krmnih biljaka. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet
Zarić, V. (1949) Pouke iz semenarstva. Ministarstvo poljoprivrede NR Srbije, s. 22
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna polemika
DOI: 10.5937/SelSem1601035M
objavljen u SCIndeksu: 01.09.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka