Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 63, br. 3, str. 3-8
Uticaj sastava na preradljivost termobaričnih eksploziva
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Sažetak
U radu je ispitan uticaj sastava na preradljivost termobaričnog livenog kompozitnog eksploziva. Prema planu eksperimenta, tehnološkim postupkom livenja izrađeno je 10 različitih sastava termobaričnih PBX eksploziva kod kojih je variran maseni udeo tri komponente: termoumrežavajućeg veziva na bazi hidroksiterminiranog polibutadiena (15-20%), amonijumperhlorata (0-20%), i u ukupnoj količini od 30% metala, 0-30% aluminijuma je zamenjeno pirolitičkim magnezijumom. Ispitana je zavisnost viskoziteta od sastava i od vremena. Analiziran je intenzitet uticaja promene udela pojedinačnih komponenata, kao i njihovi kombinovani uticaji, na promenu viskoziteta s vremenom. Gustine uzoraka uzetih iz različitih segmenata eksplozivnog punjenja određene su prema standardnoj metodi MIL 286B, a potom su određene i poroznosti.
Reference
Antić, G. (2007) Razvoj termobaričnоg LKE punjenja. Beograd, VTI-04-01-0477
Antić, G., Rodić, V. (2006) Mehaničke osobine livenih kompozitnih eksploziva na bazi hidroksiterminiranog polibutadienskog veziva. Beograd: VTI
Antić, G. (2005) Opšti tehnološki postu pak proizvodnje livenih PBX. Beograd, VTI-04-01-0419
Bowden, F.P., Yoffe, A.D. (1952) Initiation and growth of explosion in liquids and solids. Cambridge Univ. Press
Chan, M.L., Meyers, G.W. (2005) United States Patent: Advanced thermobaric explosive compositions, Patent No: US 6, 955, 732 B1
Chan, M.L., Turner, A.D. (2002) High energy blast explosives for confined spaces: U.S. Pat. No. 6,969,434
Mahanta, A.K., Dharmsaktu, I., Pattnayak, P.K. (2007) Rheological behaviour of HTPB-based composite propellant: Effect of temperature and pot life on casting rate. Defence Science Journal, DESIDOC vol. 57, br. 4, str. 435-442
Mahanta, A.K., Goyal, M., Pathak, D.D. (2010) Rheokinetic Analysis of Hydroxy Terminated Polybutadiene Based Solid Propellant Slurry. E-Journal of Chemistry, 7(1): 171-179
Mahanta, A.K., Goyal, M., Pathak, D.D. (2010) Empirical Modeling of Chemoviscosity of Hydroxy Terminated Polybutadiene Based Solid Composite Propellant Slurry. Malaysian Polymer Journal, Vol. 5, No. 1, pp. 1-16
Monakov, Yu.B., Duvakina, N.V., Ionova, I.A. (2008) Polymerization of butadiene with a halogen-containing trans-regulating neodymium-magnesium catalytic system in the presence of carbon tetrachloride. Polymer Science Series B, 50(5-6): 134-138
Rodić, V., Petrić, M. (2004) The effect of additives on solid rocket propellant characteristics. Scientific Technical Review, vol. 54, br. 3-4, str. 9-14
Savić, S., Antić, G., Kraljević, S. (2007) Bojeva glava 9Н110М sa PBX - izveštaj o ispitivanju efikasnosti u statičkim uslovima - opit 2. Beograd, VTI-02-01-0966
Simić, D., Popović, M., Sirovatka, R., Anđelić, U. (2013) Uticaj sastava livenih kompozitnih termobaričnih eksploziva na parametre u vazduhu udarnog talasa. Scientific Technical Review, vol. 63, br. 2, str. 63-69
Smetanikov, O.V., Chinova, M.S., Mushina, E.A., Kleiner, V.I., Bondarenko, G.N., Shklyaruk, B.F. (2012) Polymerization of butadiene with titanium-magnesium nanocatalysts. Polymer Science Series B, 54(3-4): 215-222
Wildegger-Gaissmaier, A.E. (2004) Aspects of Thermobaric Weaponry. Military Technology, XXVIII(6): 125-130
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2014.