Metrika

  • citati u SCIndeksu: [14]
  • citati u CrossRef-u:[6]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 3, str. 733-752
Neke novine u Zakonu o opštem upravnom postupku 'upravno postupanje'
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresad.milkov@pf.uns.ac.rs, R.Radosevic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Sažetak
U Republici Srbiji je 2016. godine donet novi Zakon o opštem upravnom postupku. Njime se, kao procesnopravnim propisom, ne regulišu samo procesnopravne ustanove, već i stvaraju neke potpuno nove materijalnopravne ustanove. Autori u radu ukazuju na probleme koje sa sobom donosi ovakav neprimeren način pravnog normiranja. Analiza pokazuje da se na ovaj način nove materijalnopravne ustanove stvaraju potpuno veštački. Kao posledica javljaju se nejasni i neprecizni kriterijumi za njihovo definisanje i razgraničenje, kao i brojne protivrečnosti.
Reference
*** (2011) Zakon o komunalnim delatnostima. Službeni glasnik RS, br. 88, čl. 13
*** (2016) Obrazloženje Predloga Zakona o opštem upravnom postupku. 63, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/266-16.pdf, 20.novembar
*** (2004/2007) Zakon o državljanstvu Republike Srbije - ZDRS. Službeni glasnik RS, br. 135/2004 i 90/2007, čl. 15
*** (2010-2015) Carinski zakon. Službeni glasnik RS, br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015, čl. 19
*** (2013/2015) Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila - ZDPUP. Službeni glasnik RS, br. 10/2013 i 18/2015, čl. 83, st. 3
*** (1997/2010) Zakon o opštem upravnom postupku - prethodni ZUP. Službeni list SRJ, br. 33/97 i 31/2001 i Službeni glasnik RS , br. 30/2010, čl. 1
*** (2016) Zakon o opštem upravnom postupku - novi ZUP. Službeni glasnik RS, br. 18, čl. 1
*** (2009) Zakon o upravnim sporovima. Službeni glasnik RS, br. 111, čl. 4
*** (2005/2014) Zakon o državnoj upravi - ZDU. Službeni glasnik RS, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014, čl. 17
Dimitrijević, P., Marković, R. (1986) Upravno pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Lončar, Z. (2013) O Nacrtu Zakona o opštem upravnom postupku. Pravna riječ, br. 35, 433-434
Milkov, D. (2016) Upravno pravo II - upravna delatnost. Novi Sad
Milkov, D. (2016) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja. Novi Sad
Milkov, D. (2011) O upravnom sporu u Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 121-139
Milkov, D. (2013) Povodom Nacrta Zakona o opštem upravnom postupku - korak napred ili deset u stranu?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 85-99
Milovanović, D. (2015) Vuk Cucić, Nova rešenja Nacrta Zakona o opštem upravnom postupku u kontekstu reforme javne uprave u Srbiji. Pravni život, br. 10, 98
Radošević, R. (2016) Pojam upravne stvari i novi Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srbije. Pravna riječ, br. 46, 340
Tomić, Z. (2016) Predgovor novom Zakonu o opštem upravnom postupku. Beograd, 20
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-12732
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka