Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 4, str. 1861-1875
Rešavanje teritorijalnih sporova u međunarodnom pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaB.Tubic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: teritorijalni sporovi; pravo na smoopredeljenje; Međunarodni sud pravde
Sažetak
Teritorijalni sporovi u međunarodnom pravu rešavaju se mirnim putem što podrazumeva pregovore, posredovanje, istražne komisije, izmirenje, arbitražu i postupak pred Međunarodnim sudom pravde. Granice između država su, u praksi, određivane na osnovu načela uti possidetis juris i načela efektiviteta. Istorijski argumenti u cilju sticanja teritorije nisu opšte prihvaćeni, već se zahteva da promene granica moraju da budu rezultat demokratski izražene volje država. Takođe, pravo naroda na samoopredeljenje je korišćeno u procesu dekolonizacije za nastajanje novih država, ali se javilo i u novije vreme kao na primer u slučaju Istočnog Timora, kao osnov za sticanje nezavisnosti. Izvan sfere kolonijalizma, pravo naroda na samoopredeljenje je prilično nejasno i sporno po pitanju njegovog obima i sadržine. Tradicionalni načini sticanja teritorije su i dalje od velikog, pa i odlučujućeg značaja u međunarodnom pravu. Skoro sve države se oslanjaju na njih kako bi potkrepile svoje zahteve za posedovanjem određenih teritorija. Stoga, međunarodni sudovi i arbitražna tela ne mogu da ih ignorišu.
Reference
*** (2002) Slučaj kopnene i pomorske granice između Kameruna i Nigerije (Kamerun protiv Nigerije), presuda od 10. oktobra 2002. godine (Land and Maritime Boundary Between Cameroon and Nigeria (Cameroon v Nigeria: Equatorial Guinea Intervening), Judgment of 10 O
*** (1992) Slučaj povodom kopnenog, ostrvskog i pomorskog graničnog spora (El Salvador/Honduras), presuda od 11. septembra 1992. godine (Case Concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening), Judgment of 11
*** (2009) Spor povodom razgraničenja u Crnom moru (Rumunija protiv Ukrajine), presuda od 3. februara 2009. godine (Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment of 3 February 2009), ICJ Reports 2009
*** (1998) Odluka arbitražnog tribunala u prvoj fazi postupka između Eritreje i Jemena (Award of the Arbitral Tribunal in the first stage of the proceedings between Eritrea and Yemen (Territorial Sovereignty and Scope of the Dispute, (1998) 22 RIAA), str. 268
*** (1933) Slučaj povodom pravnog statusa Istočnog Grenlanda, presuda od 5. aprila 1933. godine (Case Concerning the Legal Status of Eastern Greenland, Judgment of 5 April 1933), PCIJ Series A/B, 1933
*** (1975) Savetodavno mišljenje u slučaju Zapadne Sahare, savetodavno mišljenje od 16. oktobra 1975. godine / Western Sahara, Advisory Opinion of 16 October. ICJ Reports
*** (1971) Pravne posledicae za države kontinuiranog prisustva Južne Afrike u Namibiji (Jugozapadnoj Africi) protivno Rezoluciji Saveta bezbednosti 276 (1970), savetodavno mišljenje od 21. juna 1971. godine / Legal Consequences for States of the Continued Prese. ICJ Reports
*** (1994) Slučaj teritorijalnog spora (Libija protiv Čada), presuda od 3. februara 1994. godine (Case Concerning Territorial Dispute (Libza v. Chad), Judgment of 3 February, ICJ Reports 1994
*** (1986) Slučaj povodom pograničnog spora (Burkina Faso protiv Republike Mali), presuda od 22. decembra 1986. godine (Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali), Judgment of 22 December, ISJ Reports 1986
*** (1962) Slučaj povodom hrama Preh Viher (Kambodža protiv Tajlanda), presuda od 15. Juna 1962. godine (Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Judgment of 15 June 1962), ICJ Reports 1962
*** (2001) Slučaj razgraničenja na moru i teritorijalna pitanja između Katara i Bahreina (Katar/Bahrein), presuda od 16. marta 2001. godine (Maritime Delimitation and Territorial Questions Between Qatar and Bahrain (Qatar/Bahrain), Judgment of 16 March 2001), I
*** (1959) Slučaj povodom suvereniteta nad određenim pograničnim zemljištem (Belgija/Holandija), presuda od 20. juna 1959. godine (Case Concerning Sovereignty over Certain Frontier Land (Belgium/Netherlands), Judgment of 20 June 1959), ICJ Reports 1959
*** (2002) Case Concerning the Land and Maritime Boundary Between Cameroon and Nigeria, Judgment of 10 October
Anyangwe, C. (2003) African border disputes and their settlement by international judicial process. South African Yearbook of International Law, 28, 36
Carty, A. (2009) Territory and Territorial Waters in Post-Colonial International Law. J. Phil. Int'l L., 3, 45
Drew, C. (2001) The East Timor Story: International Law on Trial. European Journal of International Law, 12(4): 651-684
Etinski, R. (2011) Primena načela uti possidetis juris u sporu između El Salvadora i Hondurasa. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 85-113
Etinski, R., Đajić, S. (2014) Međuanrodno javno pravo. Novi Sad
Menon, P.K. (1979) Settlement of International Boundary Disputes. Anglo-American Law Review, 8, 28
Rosen, A. (2006-2007) Economic and cooperative post-colonial borders: How two interpretations of borders by the I.C.J. may undermine the relationship between Uti Possidetis Juris and democracy. Penn State International Law Review, vol. 25, str. 212
Seokwoo, L. (2000-2001) Continuing Relevance of Traditional Modes of Territorial Acquisition in International Law and a Modest Proposal. Connecticut Journal of International Law, 16, 19
Sumner, T.B. (2004) Territorial Disputes at the International Court of Justice. Duke Law Journal, 53, 1788
Tubić, B. (2011) Primena načela uti possidetis juris pri određivanju međudržavnih granica. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 647-662
Tubić, B. (2014) Teritorijalni sporovi u međunarodnoj arbitražnoj praksi. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 295-310
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9910
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci