Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 46, br. 3, str. 69-89
Primena načela uti possidetis juris u sporu između Benina i Nigera
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Ovo nije prvi teritorijalni spor između bivših francuskih kolonija koji je rešio Međunarodni sud. Sud je sledio ustaljenu praksu u pogledu primene načela uti possidetis juris i effectivités. Ipak, nove činjenice tražile su nova sudska rešenja relevantna za to načelo. Tako, Sudsko veće naglasilo je da uti possidetis juris zahteva ne samo oslanjanje na postojeće pravne osnove, već, takođe, da treba da se uzme u obzir na koji način su ti naslovi tumačeni i primenjeni. Veće se fokusiralo na kolonijalno pravo kao isključivo relevantno za primenu načela uti possidetis juris. Uprkos nameri Sudskog veća da reši spor isključivo primenom načela uti possidetis juris, izvršno upućivanje na opštu praksu u pogledu granica na reci kao i na načelo pravne sigurnosti bilo je neophodno.
Reference
Allen, S. (2006) Case concerning the frontier dispute (Benin/Niger). International and comparative law quarterly, str. 729, 55
Alvarez-Jimenez, A. (2012) Boundary agreements in the international court of justice's case law 2000-2010. European journal of international law, str. 497
Cour Internationale de Justice (2003) Affaire du differend frontalier Benin/Niger: Memoire De la republique du Niger. str. 50
Etinski, R. (2011) Primena načela uti possidetis juris u sporu između El Salvadora i Hondurasa. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 45(3): 85-113
Sumner, T.B. (2004) Territorial disputes at the International court of justice. Duke law journal, str. 1779, 53
Tubic, B. (2011) Primena načela uti possidetis juris pri određivanju međudržavnih granica. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 45(3): 647-662
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns46-2995
objavljen u SCIndeksu: 13.02.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci