Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 55, br. 72, str. 71-91
Primena mere bezbednosti oduzimanja predmeta
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresajovas@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
U suzbijanju i sprečavanju kriminaliteta uopšte, a naročito imovinskog kriminaliteta, koji danas preovladava u strukturi savremenog kriminaliteta, sva moderna krivična zakonodavstva predviđaju sistem različitih krivičnih sankcija i drugih mera. Među njima se po svojoj prirodi, karakteru, dejstvu i značaju izdvajaju imovinske krivične sankcije i mere. S obzirom na specifičan karakter imovinskih krivičnih dela i ličnosti njihovih učinilaca predviđena je specifična krivična sankcija - mera bezbednosti oduzimanja predmeta, koja, pored represivnog, ima i izuzetno preventivno dejstvo. Ovaj rad upravo razmatra pojam, obeležja, koncepciju, karakteristike i način izricanja i izvršenja ove imovinske mere bezbednosti shodno rešenjima iz Krivičnog zakonika Republike Srbije iuporednog krivičnog zakonodavstva.
Reference
*** (2004) Compendio di Diritto penale. Napoli: Simone, Parte generale e speciale
*** (2013) Strafgesetzbuch. Munchen: Beck, StGB, 50. Auflage
*** (2013) Schweizerisches Strafgesetzbuch. Zurich: Liberalis Plus, StGB. 7. Auflage
*** (1995) Sbornik nakazateljni zakoni: Nakazatelen kodeks. Sofia: Sofi-R
*** (1997) SchweizerischesStrafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937: Stand am 1. April 1996. Bern, Herausgegeben von der Bundeskanzlei
Babić, M., Marković, I. (2008) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Bačić, F. (1998) Kazneno pravo - opći dio. Zagreb: Informator
Čubinski, M.P. (1934) Naučni i praktični komentar Krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije od 27. januara 1929. god. - opšti deo. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Đorđević, M., Đorđević, Đ. (2014) Krivično pravo. Beograd: Projuris
Gozdanić, V., Škorić, M., Martinović, I. (2013) Kazneno pravo - Opći dio. Rijeka: Pravni fakultet
Grozdanić, V., Škorić, M. (2009) Uvod u kazneno pravo - opći dio. Zagreb: Organizator
Horvatić, Ž. (2003) Krivično pravo - opći dio. Zagreb: Pravni fakultet
Jovašević, D. (2010) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Kambovski, V. (2006) Kazneno pravo - opšt del. Skopje: 2-ri Avgust S
Kokolj, M., Lazin, Đ.R. (1986) Imovinske krivične sankcije i mere u jugoslovenskom krivičnom pravu. Beograd: Naučna knjiga
Lazarević, L. (2005) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Lazarević, L.V., Vučković, B., Vučković, V. (2004) Komentar Krivičnog zakonika Republike Crne Gore. Cetinje: Obod
Lolis, N., Mangakis, G. (1973) The Greek penal code. London: Sweet-Maxwell
Marjanovik, G. (1998) Krivično pravo - Opšt del. Skopje: Prosvetno del
Nenov, I., Stojanov, A. (1992) Nakazateljno pravo na Republika Bulgarija - Obša čast. Sofia: Sofi-R
Nikolić, D. (1991) Krivični zakonik Kneževine Srbije. Niš: Gradina
Novoselec, P. (2004) Opći dio kaznenog prava. Zagreb: Pravni fakultet
Pavišić, B., Grozdanić, V., Veić, P. (2007) Komentar Kaznenog zakonika. Zagreb: Narodne novine
Radovanović, M. (1975) Krivično pravo SFRJ - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Selinšek, Lj. (2007) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana: Založba GV
Serebrenikova, A.V., Kuznjecova, N.F. (2000) Ugolovnii kodeks Šveicarii. Moskva: Zercalo
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1994) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z. (2002) Komentar Krivičnog zakona SR Jugoslavije. Beograd: Službeni list SRJ
Tahović, J.Đ. (1956) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Savremena administracija
Tomić, Z. (1991) O pravnoj prirodi mjere oduzimanja predmeta u našem krivičnom pravu. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu
Turković, K., i dr. (2013) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb: Narodne novine
Vouzelle, M. (1993) Noveau Code penal do 22. Juliet 1992. Paris: Dalloz
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/zrpfni1672071J
objavljen u SCIndeksu: 19.09.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Teme (2009)
Uloga krivičnih sankcija u uspostavljanju i zaštiti vladavine prava i pravne države
Jovašević Dragan

Zb Pravnog fak Niš (2016)
Uslovna osuda u francuskom krivičnom pravu
Jovašević Dragan

Gl Adv komore Vojvodine (2008)
Primena amnestije u krivičnom pravu
Jovašević Dragan

prikaži sve [209]