Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
2012, br. 61, str. 203-222
Odgovornost za krivična dela izvršena putem medija
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
Brojna krivična dela se mogu izvršiti putem medija, odnosno sredstava javnog informisanja i komuniciranja kao što su: povreda časti i ugleda, odavanje (državne, vojne, službene, poslovne ili lične) tajne, pozivanje (propaganda) na vršenje krivičnih dela, zločini mržnje i dr. Stoga sva savremena krivična zakonodavstva, pa tako i zakonodavstvo Republike Srbije poznaje posebna pravila za utvrđivanje krivične odgovornosti učinilaca krivičnih dela koja su izvršena putem sredstava javnog informisanja i komuniciranja (putem medija). Za krivična dela koja su izvršena putem medija u savremenom krivičnom pravu Republike Srbije uspostavljen je dvojaki sistem krivične odgovornosti. To su: 1) odgovornost fizičkog lica i 2) odgovornost pravnog lica. Osnovni oblik odgovornosti za 'medijska' krivična dela je odgovornost fizičkog lica. Tu se razlikuju dva vida odgovornosti. To su: a) primarna, osnovna odgovornost autora spornog, inkriminisanog teksta kojim su zapravo i ostvarena obeležja bića krivičnog dela predviđenog u zakonu i b) posebna, supsidijarna, kaskadna odgovornost drugih lica - odgovornog urednika, izdavača, štampara ili proizvođača nosača slike i zvuka koja se zasniva po posebnim pravilima. No, uz fizičko lice, za 'medijska' krivična dela od 2008. godine mogu da odgovaraju i pravna lica. Upravo o specifičnim karakteristikama odgovornosti fizičkih i pravnih lica za krivična dela koja su učinjena putem medija govori ovaj rad.
Reference
Babić, M., Marković, I. (2008) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Bačić, B.F. (1998) Kazneno pravo - opći dio. Zagreb
Bavcon, L., Šelih, A. (1978) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana: Uradni list SR Slovenije
Grozdanić, V., Škorić, M. (2009) Uvod u kazneno pravo - opći dio. Zagreb
Jovašević, D. (2012) Korporativno krivično pravo. Niš: Sven
Jovašević, D. (2007) Krivični zakonik Republike Srbije. Beograd: Službeni list SRJ
Jovašević, D. (2010) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Jovašević, D. (2011) Leksikon krivičnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Klotter, J.C., Edwards, T.D. (1998) Criminal law. Cincinnati: Anderson publishing
Lazarević, Lj., Vučković, B., Vučković, V. (2004) Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore. Cetinje
Marjanovik, G. (1998) Makedonsko krivično pravo, Opšt del. Skoplje
Mrvić-Petrović, N. (2005) Krivično pravo. Beograd
Novoselec, P. (2004) Opći dio kaznenog prava. Zagreb
Pavišić, B., Grozdanić, V., Veić, P. (2007) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb
Petrović, B., Jovašević, D. (2005) Krivično (kazneno) pravo Bosne i Hercegovine - opći dio. Sarajevo: Pravni fakultet
Radovanović, M. (1975) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Selinšek, Lj. (2007) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana
Simić, I., Trešnjev, A. (2010) Krivični zakonik sa kraćim komentarom. Beograd
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L. (1978) Krivično pravo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z. (2005) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Trechsel, S., Noll, P. (1998) Schweizerisches Strafrecht: Allgemeiner Teil I: Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit. Zürich, 101
Zlatarić, B., Damaška, M. (1966) Rječnik krivičnog prava i postupka. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci