Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 27  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 5, br. 2, str. 33-41
Društvena odgovornost u primeni integrisanog marketing komuniciranja
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin

e-adresamilann93@hotmail.com
Sažetak
Savremeni poslovni subjekti koji posluju samostalno ili su integrisani u okviru modernih tržišno orijentisanih sistema u interakciji su sa okruženjem u kojem posluju. Promovisanjem društvenih vrednosti i normi preduzeća ostvaruju značajnu konkurentsku prednost u odnosu na preduzeća iz svoje delatnosti, povećavajući svoje učešće na tržištu što ima za posledicu porast ukupnog ostvarenog profita konkretne kompanije. Poslovni subjekti imaju veliku ulogu u razvoju i negovanju aktivnosti koja se tiču društvene odgovornosti naročito u oblasti očuvanja životne sredine i pružanja zadovoljavajućeg kvaliteta proizvoda i usluga. Cilj ovog rada je ukazivanje i predstavljanje promena u društveno odgovornom ponašanju u odnosu na trendove u marketinškom okruženju.
Reference
Babbin, J.B., Harris, G.E. (2012) Ponašanje potrošača. Beograd: Data status
Bogetić, Z. (2007) Menadžment kategorije proizvoda. Beograd: Data status
Božić, V., Aćimović, S. (2014) Marketing logistika. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Gligorijević, M. (2012) Poslovni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Hinić, D. (2003) Interakcija Interneta i društvenog života grada Kragujevca. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet
Janićijević, N. (2013) Organizaciona kultura i menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Karisson, V.B., Horbec, K. (2006) Measuring management and the moment of truth. u: The Book About Mystery Shopping, Zagreb: Heraklea doo
Kostić-Stankvić, M. (2013) Marketinško komuniciranje u upravljanju odnosima sa kupcima. Beograd: Zadužbina Andrejević
Kotler, P., Keller, K. (2006) Marketing Management. Beograd: Data status
Kotler, P., Lee, N. (2007) Korporativna društvena odgovornost. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Kotler, P. (2003) Marketing management. New Jersey: Prentice Hall
Kotler, P., Wong, V., Saundres, J., Armstrong, G. (2007) Principles of Marketing. Beograd: Mate, 4. izdanje
Kotler, P., Caslione, J.A. (2009) The business of managing and marketing in the age of turbulence. Amacom
Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010) Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. New Jersey: John Wiley & Sons
Lovreta, S., Berman, B., Petković, G., Veljković, S., Crnković, J., Bogetić, Z. (2010) Menadžment odnosa sa kupcima. Beograd: Data Status
Lovreta, S., Končar, J., Petković, G. (2013) Kanali marketinga. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Lovreta, S., Petković, G. (2010) Trgovinski menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Lovreta, S.M., Petković, G.K., ur. (2009) Strategija i politika trgovine Republike Srbije. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Maričić, B. (2011) Ponašanje potrošača. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Maričić, B., Đorđević, A. (2012) Kreiranje i isporučivanje vrednosti potrošačima. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Marić, D. (2012) Korporacijska društvena odgovornost u uslovima ekonomske krize. Subotica: Ekonomski fakultet
Milisavljević, M., Todorović, J. (2000) Marketing strategija. Beograd: Ekonomski fakultet-Institut za tržišna istraživanja
Milisavljević, M. (2003) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2012) Osnovi marketinga. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Ognjanov, G. (2013) Integrisane marketinške komunikacije. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Ristić, M. (2008) Strateško pozicioniranje maloprodaje. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Steele, J., To, N. (2011) Android izrada aplikacija pomoću paketa Android SDK. Beograd: Mikro knjiga
Stojković, D., Vukmirović, G. Strategija i implementacija elektronske trgovine u podizanju konkurentnosti srpske privrede. Beograd
Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Veljković, S. (2010) Brend menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Vlastelica-Bakić, T. (2012) Poslovna opravdanost korporativne društvene odgovornosti. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Živković, R. (2011) Ponašanje potrošača. Beograd: Univerzitet Singidunum
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SJEM2002033K
prihvaćen: 13.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.10.2020.