Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 4 od 27  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 7, br. 2, str. 68-77
Analiza veleprodajnog tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji
aAkademija Dositej, Visoka škola akademskih studija 'Dositej'
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci
cVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresajovan.rudez@gmail.com, aleksandarm.gajic@mts.rs, sladjanakonto@gmail.com
Ključne reči: analiza tržišta; velikoprodaja; telekomunikacije
Sažetak
Svaka organizacija ima specifične ciljeve, politiku i procedure kupovine, organizacione strukture i sisteme. U principu, poslovni kupci teže da ostvare najveći paket koristi (ekonomske, tehničke, uslužne i društvene) u odnosu na troškove tržišne ponude. Podsticaj poslovnom kupcu za kupovinu biće relativno veći racio percipirane koristi i troškova. Poslovno tržište sastoji se od svih organizacija koje nabavljaju robu i usluge koje koriste u proizvodnji druge robe i usluga koje potom prodaju, iznajmljuju ili dobavljaju drugima. Veći iznos novca i više artikala uključeno je u prodaju poslovnim kupcima nego u prodaju potrošačima.
Reference
*** (2019) Izveštaj o analizi veleprodajnog tržišta središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište. Beograd, https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-analize-trzista, pristupljeno 24.07.2019
*** (2000) Environment and the Community. London: Tesco Plc
*** (2005) ERG Common Position on Wholesale Bitstream Access. Brussels, ERG (03) 33rev2
Collins, M. (1996) Breaking into the Big Leagues. American Demographics
Daragahi, G.A. (2017) The impact of innovation on customer satisfaction: A study of the cosmetics producer in Tehran. International Review, br. 1-2, str. 121-132
Dawar, N., Vandenbosch, M. (2004) The Seller's Hidden Advantage. MIT Sloan Management Review
Evans, J.R., Berman, B. (1997) Marketing. SAD: Prentice Hall Int
Gilbert, J. (2004) Small but Mighty. Sales and Marketing Management
Janjić, I., Rađenović, T. (2019) Značaj upravljanja inovacijama u savremenim preduzećima. Ekonomika, vol. 65, br. 3, str. 45-54
Kotler, F. (2008) Princii marketinga. Beograd
Kotler, F., Keler, K. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Krstić, M., Skorup, A., Lapčević, G. (2016) Trendovi u razvoju inovativnih poslovnih modela. Trendovi u poslovanju, vol. 4, br. 2, str. 43-53
Milisavljević, M. (2000) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Rakita, B. (2001) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Robinson, P.J., Faris, C.W., Wind, Y. (1967) Industrial Buying and Creative Marketing. Boston: Allyn & Bacon
 

O članku

jezik rada: španski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1902068R
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci