Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 53, br. 2, str. 337-346
Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane kao resurs potencijalnog dohotka
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bViša poljoprivredna škola, Bačka Topola
cMegatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
dUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
eUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin

e-adresavpoljsk@stcable.co.yu, vuknsyu@yahoo.com
Ključne reči: proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane; rentabilnost zdravstveno bezbedne hrane; proizvodnja zdravstveno bezbedne-tržišne cene
Sažetak
U ovom radu se istražuje i demonstrira rentabilnost proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane (organic food). U radu se ispituju sledeći faktori koji utiču na ponašanje potrošača sa različitim nivoom razvoja: - faktor stepena informisanosti koji dopire do potrošača, a odnosi se na dejstvo hrane na ljudski organizam, - na standard života i - konačno na trenutni ukus potrošača i njegove navike. Autori predlažu povećanje ulaganja kapitala u proizvodnju zdrave hrane putem njegove makro i mikro redistribucije u svrhu kompenzacije povećanih troškova reprodukcije. U zaključku u radu se demonstrira rentabilnost proizvodnje zdrave hrane. Do današnjeg dana, zbog nedostatka naučnih istraživanja, rentabilna proizvodnja organske hrane još nije razvijena. Međutim, od nedavno takva situacija se naglo promenila pod uticajem objavljenih rezultata medicinskih istraživanja. Normalno je da se sa rentabilnom proizvodnjom zdrave hrane otpočelo u razvijenim zemljama, jer su inicijalni troškovi ove proizvodnje nedostupni za siromašne zemlje.
Reference
Antonides, G., van Raaij, F.W. (1998) Consumer behavior a European perspective. New York, itd: Wiley
Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A. (1998) International marketing. Orlando-New York: Harcourt and Brace
Engel, J.F., Blackwell, R.D., Miniard, P.W. (1995) Consumer behavior. Chicago, itd: Dryden Press
Kotler, P.J. (2000) Marketing management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Paul, P.J., Olson, J.C. (1996) Consumer behavior and marketing strategy. Homewood, IL, itd: Irwin
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2007.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2002)
Ekonomske i sociološke prednosti žitarica u proizvodima zdrave hrane
Krmpotić Toma, i dr.

Strategijski menadžment (2001)
Metode analiziranja i predviđanja stila života kao elementa okruženja organizacije
Kovač-Žnideršič Ružica, i dr.

Strategijski menadžment (2004)
Strategic control on the basis of the evaluation of the consumer’s satisfaction
Ilieska Karolina, i dr.

prikaži sve [111]