Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 14  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 30, br. 2, str. 265-277
Subliminalna propaganda
Beograd

e-adresasstarcevic@eunet.yu
Ključne reči: subliminalna propaganda; stimulus; podsvest; percepcija; uticaj
Sažetak
Od kada se prvi put pojavio pojam "subliminalna propaganda", nije prestao da okupira pažnju, kako teoretičara tako ni praktičara. Istina je da su istraživanja godinama menjala pravac kretanja, da je bilo perioda i velike halabuke i perioda zatišja, da su pojedine teorije postavljane i isto tako obarane. Sve to već traje više od četiri decenije, a pitanje još uvek nije dobilo konačan odgovor. U ovom članku se sumiraju rezultati psiholoških istraživanja vezanih za subliminalnu percepciju, prvenstveno u kontekstu privredne propagande. Iako je objava da propagandisti mogu manipulisati našim ponašanjem ugrađivanjem skrivenih poruka izazvala veliku paniku među ljudima za sada ipak stoji zaključak da svesno razmišljanje organizuje i vodi većinu aspekata našeg ponašanja, pa čak i aspekte koji su podsvesni. Subliminalni stimuli se smatraju slabim i privremenim, te iako je identifikovan njihov uticaj na neke aspekte ponašanja, uticaj u kontekstu propagande, izbora marke među alternativama i uopšte potrošnje, još uvek nije dokazan.
Reference
Adams, C. (1977) Does subliminal advertising work?. Chicago: The Straight Dope, Reader Inc
Assael, H. (1992) Consumer behavior and marketing action. Boston: PWC-KENT publishing company
Beatty, S.E., Hawkins, D.I. (1989) Subliminal stimulation: Some new data and interpretation. Journal of Advertising, vol. 18(3), Summer
Benady, D. (2003) We have ways of making you think. Marketing Week, v26, 139, September
Garfield, B. (2000) Subliminable seduction and other urban myths. Advertising age, vol. 71, Sep
Hong, J. (2004) Theories of persuasive communication and consumer decision making. The University of Texas at Austin, Department of Advertising Archive, advertising. utexas. edu
Levine, J. (1991) Search and find. Forbes, vol. 148 (5), Sep
Maričić, B.R. (1999) Ponašanje potrošača. Beograd: Savremena administracija
Mcinture, S. (1999) Is subliminal influence effective. BPS Outdoor Advertising
Merikle, P.M. (2000) Subliminal perception. u: Kardin A.E.E. [ur.] Encyclopedia of Psychology, New York: Oxford University, vol. 7
Pakard, V. (1994) Skriveni ubeđivači - psihologija reklame. Beograd: Dosije
Palmer, C. (2001) Flirting with subliminal advertising tricks. Campaign, Brief article, Jul
Parpis, E. (2003) Hide and seek: The myth of subliminal massages endures for a reason. Advertising does use them - sort of. Ad Week, vol. 44 (13), Mar
Paul, P.J., Olson, J.C. (1996) Consumer behavior and marketing strategy. Homewood, IL, itd: Irwin
Rogers, M., Smith, K.H. (1993) Public perception of subliminal advertising: Why practitioners couldn't ignore this issue. Journal of Advertising Research, vol. 33 (2), Mar/Apr
Stark, T.I. (1999) How and why does subliminal influence work. Real Magic, The Occult Library, Febr
Stark, T.I. (1999) Is sublimininal influence used in advertising. Real Magic, The Occult Library, Feb
Stark, T.I. (1999) Subliminal persuasion: Overview. Real Magic, The Occult Library, February
Stark, T.I. (1999) What is subliminal influence. Real Magic, The Occult Library, Feb
Stark, T.I. (1999) Why are some experts sceptical about subliminal influence. Real Magic, The Occult Library, Feb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.