Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
2002, br. 8, str. 109-121
Ekonomske i sociološke prednosti žitarica u proizvodima zdrave hrane
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Zadatak ovog rada je istraživanje i demonstracija rentabilnosti proizvodnje zdrave hrane. U ovom radu se izučavaju sledeći faktori ponašanja potrošača u zemljama na različitim nivoima razvoja: stepen informisanosti dostupan potroršaču u odnosu na delovanje hrane na ljudski organizam, životni standard i; ukusi i navike potrošača. Cilj ovog rada je isticanje prednosti zdrave hrane na osnovu; medicinskih otkrića koja objašnjavaju delovanje hrane na ljudski organizam; argumentovanih predloga za povećano interesovanje za proizvodnju zdrave hrane; makro i mikro redistribuciju troškova proširene reprodukcije; uvođenja metoda za uspešnu proizvodnju zdrave hrane uz ekonomski prihvatljive proizvodne troškove i; iznalaženje optimalnog "no profit no loss" položaja. Metode korišćene u ovom radu su: obzervacija selekcija i mečing. Metod istraživanja korišćen u ovom radu je simplex algorhythm. Očekivani rezultati ovog istraživanja odnose se na bolje razumevanje, povećanu proizvodnju i uvećanu tražnju za zdravom hranom. Konačno, u radu će biti demonstrirana i rentabilnost proizvodnje zdrave hrane. Sve do danas, zbog nedovoljnog naučnog istraživanja, proizvodnja zdrave hrane nije bila masovno zastupljena. Međutim, najnovija medicinska istraživanja će verovatno izmeniti situaciju. Realizacija ove promene će pre svega otpočeti u razvijenim zemljama.
Reference
Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A. (1998) International marketing. Orlando-New York: Harcourt and Brace
Engel, J.F., Blackwell, R.D., Miniard, P.W. (1995) Consumer behavior. Chicago, itd: Dryden Press
Gerrit, A., van Raaij, F.W. (1998) Consumer bahavior: A European perspective. Rotterdam: Erasmus University
Kotler, P.J. (2000) Marketing management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Krmpotić, T., Peić, A., Tot, A., Palušek, A., Kiš, T., Čileg, M., Ivančević, S., Bošnjak, Z. (1996) Tehnologija, ekonomija i ekologija upotrebe tečnih mineralnih đubriva. Subotica: Ekonomski fakultet
Krmpotić, T., Ivančević, S., Musanić, G. (2000) Poljoprivredna tehnologija. Subotica: Ekonomski fakultet
Krmpotić, T., i dr. (2001) Consumer behavior and attitudes regarding agricultural and organic food. u: 72nd EAAE Seminar Chania, Greece, (pp 9)
Paul, P.J., Olson, J.C. (1996) Consumer behavior and marketing strategy. Homewood, IL, itd: Irwin
Terpstra, V., Sarathy, R. (2000) International marketing. Chicago, itd: Dryden Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci