Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 37, br. 5-8, str. 631-649
Internet adrese u svetlu žigovnog prava i prava suzbijanja nelojalne konkurencije
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
Sažetak
Mnemonički oblik internet adrese je nematerijalno dobro čija je funkcija da obeleži mesto u virtuelnom kibernetskom prostoru, na kojem se nalazi određeni informacioni sadržaj na Internetu. Funkcija obeležavanja mesta (funkcija adrese) ne može se u virtuelnom prostoru razdvojiti od funkcije obeležavanja informacionog sadržaja koji se nalazi na toj adresi. Ukoliko se taj sadržaj odnosi na određenu robu, uslugu ili bilo koji oblik privredne delatnosti, internet adresa dobija obeležja trgovačke oznake, i time postaje podobno sredstvo kojim se može povrediti stariji žig, firma ili trgovačko ime drugog lica. Sukob internet adrese sa starijim pravom drugog lica, pored izvesnih specifičnosti na koje je ukazano, razrešava se shodnom primenom opštih pravila žigovnog prava, odn. prava suzbijanja nelojalne konkurencije. Dva su oblika povrede starijeg prava putem internet adrese: izazivanje opasnosti od zabune u prometu, i izazivanje opasnosti od razvodnjavanja tuđeg čuvenog žiga. Globalni karakter Interneta, s jedne, i lokalni sistem registracije internet adresa s druge strane, do sada su veoma otežavali prevenciju povrede starijih prava putem internet adresa. U toku je rad na unapređenju sistema upravljanja internet adresama, koji bi trebalo da doprinese da sukobi između starijih prava i internet adresa budu ređi, a kad do njih dođe, da se sporovi brže i ekonomičnije rešavaju.
Reference
*** (1994) Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine - TRIPS. (čl. 16. st. 2, 3)
*** Lanham Act SAD. (čl. 43. st. c)
*** (1998) Domain Name System - Statement of Policy. Federal Register, 5. juni
*** Konvencija za zaštitu industrijske svojine. Pariz, (čl. 6bis)
*** (1999) WIPO Interim Report: Management of internet names and addresses - Intellectual property issues
*** (1995) Zakon o žigu SR Jugoslavije. Službeni list SR Jugoslavije, br. 15, čl. 5. st. 1. tač. 10)
Albert, P.G. (1996) Right on the Mark: Defining the nexus between trademarks and internet domain names. John Marshall Journal of Computer and Information Law, br. 15, str. 277
Baumbach, A., Hefermehl, W. (1983) Wettbewerbsrecht. Munchen
Burk, D.L. (1995) Trademarks along the Infobahn. Richmond Journal of Law and Technology, br. 1, str. 1
Evropske zajednice (1988) Direktiva o harmonizaciji zakona država članica, koji se odnose na žigove. Journal officiel des Cormmunaute europeennes, 89/104, (od 21. dec, čl. 4. st. 3, st. 4. tač. a)
Kur, A. (1999) Neue Perspektiven für die Lösung von Domainnamen-Konflikten - Der WIPO Interim Report. GRUR, 3, str. 217
Loundy, J.D. (1997) A primer on trademark law and internet addresses. John Marshall Journal of Computer and Information Law, br. 15, str. 465
Pasquarella, J. (1993) Trademark law: Confusion over the likelihood of confusion. Villanova Law Review, br. 38, str. 137
Quittner, J. (1994) Billions registered. Wired, oktobar, str. 50
US Department of Commerce (1998) A proposal to improve the technical management of internet names and addresses. Washington, DC, Federal Register, 20. februar
Vlašković, B.B. (1992) Pravna zaštita slavnih žigova. Beograd: Savezni zavod za patente
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: kongresno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka