Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Inovativni pristupi i didaktička sredstva u nastavi engleskog jezika na ranom uzrastu
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresanatasa.jankovic@uf.bg.ac.rs, marina.cvetkovic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: rani uzrast; objedinjavanje sadržaja; oblici nastavnog rada; nastavni materijali; didaktička sredstva
Sažetak
Nastava stranog jezika na ranom uzrastu iziskuje primenu specifičnih metoda i pristupa, kao i oblika nastavnog rada. Da bi proces razvijanja jezičkih znanja i veština kod dece ranog uzrasta bio uspešan, on treba što više da nalikuje prirodnom procesu usvajanja maternjeg jezika. Integrisanje sadržaja iz različitih predmeta i oblasti znanja učiniće učenje stranog jezika efikasnijim i svrsishodnijim. Osim udžbenika, kao osnovnog nastavnog sredstva, za učenje stranog jezika na ranom uzrastu od neprocenjivog značaja su dodatna didaktička sredstva i igre, koji bitno utiču na dinamiku rada u učionici, a samim tim i na održavanje dečje pažnje. Posebnu pogodnost za nastavu engleskog jezika predstavlja mnoštvo materijala dostupnih deci i izvan školskog konteksta, a koji odlično mogu da posluže u didaktičke svrhe. Cilj ovog rada je da ukaže na važnost raznolikih oblika interakcije i didaktičkih materijala kao podloge za primenu holističkog pristupa u nastavi engleskog jezika.
Reference
*** (2004) Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006 i 2/2008
*** (2004) Primary Teacher Training Manual. British Council
Cameron, L. (2001) Teaching Languages to Young Learners
Cook, V. (1993) Linguistics and second language acquisition. http://www.books.google.rs/books?id=7
Cvetković, J. (2009) Engleski jezik za studente Učiteljskog fakulteta. Beograd
Genesee, F. (1994) Educating second language children: The whole child, the whole curriculum, the whole community. Cambridge: University Press
Janković, N., Cvetković, M. (2012) Curiosity and creativity: A perfect foundation for CLIL, content and language integrated learning in teaching young learners. 21-34
Kolodziejska, S. (2000) CLIL: Language across the curriculum: Network processing and material production in an international context. Council of Europe Publishing
Moon, J. (2000) Children learning English. Oxford: Macmillan Heineman
Nunan, D. (1988) Syllabus Design. Oxford: Oxford university Press
Phillips, S. (1993) Young learners. Oxford: Oxford University Press
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1996) Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pinter, A. (2006) Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press
Saville-Troike, M. (2012) Introducing Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press
Scott, W.A., Ytreberg, L.H. (1990) Teaching English to children. London: Longman
Slattery, M., Willis, J. (2007) English for primary teachers: A handbook of activities and classroom language. Oxford: OUP
Tomlinson, B. (1998) Materials development in language teaching. Cambridge: University Press
Vigotski, L.S. (1996) Problemi razvoja psihe. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.