Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Upotreba priča za kontekstualizaciju nastave engleskog jezika na mlađem uzrastu u Srbiji
aUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina
bEducation Department, University of Maryland, Baltimore County, USA

e-adresavera.savic@open.telekom.rs, jshin2@umbc.edu
Ključne reči: nastava engleskog jezika na mlađem uzrastu; nastavni plan i program za osnovno obrazovanje i vaspitanje; pričanje priča; kontekstualizacija
Sažetak
Savremena literatura i istraživanja koja se bave nastavom engleskog jezika na mlađem uzrastu smatraju da je pričanje priča idealno sredstvo za kontekstualizaciju nastave stranog jezika jer omogućava učenicima da se sretnu sa autentičnim jezikom (Nikolov i dr., 2007), da usmere pažnju na značenje, a ne na formu i gramatičke konstrukcije, da diskutuju o temama koje su im bliske i interesantne i da pri tome uživaju kako u priči, tako i u jezičkim aktivnostima vezanim za priču. Time pričanje priča podstiče kako lingvistički, tako i socijalni, kognitivni i emocionalni razvoj mlađih učenika i zadovoljava osnovne uslove neophodne za uspešnu nastavu stranog jezika (Brewster i dr., 2004; Cameron, 2008; Curtain & Dahlberg, 2010; Shin & Crandall, 2014; Wright, 2009). Iako savremena pedagogija naglašava značaj upotrebe priča u nastavi stranog jezika, one još nisu našle svoje mesto u osnovnoškolskom nastavnom programu za engleski jezik u Srbiji. Polazeći od činjenice da priče imaju značajnu ulogu u nastavi maternjih jezika u Srbiji, kao y da je engleski jezik obavezan nastavni predmet od prvog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja (Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje i vaspitanje, 2008), primećuje se neusaglašenost nastave engleskog jezika u pogledu uloge priča. Rad istražuje efikasnost upotrebe priča u nastavi engleskog jezika na mlađem uzrastu. U njemu se najpre objašnjavaju razlozi za upotrebu priča, a zatim se ukazuje na potrebu da se nastavnici engleskog jezika u Srbiji bolje upoznaju sa praktičnim aspektom upotrebe ove metode, pošto je pilot-istraživanje sprovedeno u Srbiji početkom 2013. godine pokazalo da se pričanje priča koristi u veoma maloj meri u nastavi (samo 10% ispitanika koristi priče u nastavi često, 25% jednom mesečno, dok 9% ispitanika koristi priče jednom u polugodištu), iako većina učesnika ankete iskazuje pozitivan stav prema ovoj metodi i svesna je njenih prednosti za jezički, socijalni i emocionalni razvoj učenika. Najzad, rad pokazuje kako se uspeh u nastavi engleskog jezika na mlađem uzrastu može ostvariti upotrebom priča i daje konkretne predloge u pogledu izbora priča za korišćenje u prva četiri razreda osnovne škole, kao i čitav niz nastavnih aktivnosti koje se mogu primeniti u sve tri faze pričanja priča (pre, u toku, i posle pričanja priča). Smernice koje rad daje za pripremu nastavnih aktivnosti vezanih za pričanje priča imaju za cilj da pomognu nastavnicima u primeni ove metode. Zaključuje se da pričanje priča ima veliki potencijal za kontekstualizaciju nastave engleskog jezika, i da, iako postavlja velike zahteve nastavnicima engleskog jezika, treba da bude korišćeno redovno u nastavi na mlađem uzrastu.
Reference
Brewster, J., Ellis, G. (2002) Tell it again: The new storytelling handbook for primary teachers. London: Penguin
Brewster, J., Ellis, G., Girard, D. (2004) The primary English teachers guide. London: Penguin
Cabrera, M. (2001) The effects of repetition, comprehension checks, and gestures, on primary school children in an EFL situation. ELT Journal, 55(3): 281-288
Cameron, L. (2003) Challenges for ELT from the expansion in teaching children. ELT Journal, 57(2): 105-112
Cameron, L. (2008) Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press: Cambridge
Celce-Murcia, M., Brinton, D.M., Snow, M.A. (2014) Teaching English as a second or foreign language. Boston, MA: National Geographic Learning/Cengage Learning
Curtain, H.A., Dahlberg, C.A. (2010) Languages and children - making the match - new languages for young learners. Boston: Pearson Allyn and Bacon
Ediger, A. (2001) Teaching children literacy skills in a second language. u: Celce-Murcia Marianne [ur.] Teaching English as a Second or Foreign Language, Heinle, str. 153-169
Enever, J., ed. (2011) Early Language Learning in Europe. British Council
Garton, S., Copland, F., Burns, A. (2011) Investigating global practices in teaching English to young learners. UK: Aston University
Graddol, D. (2006) English next. Plymouth: British Council
Ioannou-Georgiou, S., Verdugo, R.D. (2010) Stories as a tool for teaching and learning in CLIL. u: Ioannou-Georgiou S., Pavlou P. [ur.] Guidelines for CLIL Implementation in Primary and Pre-Primary Education, European Commission (Comenius fund), 136-156
Linse, C. (2007) Predictable books in the children's EFL classroom. ELT Journal, 61(1): 46-54
Lobo, M.J. (2003) Materials in the classroom with children. Amazing Young Minds Forum: Cambridge University
Malkina, N. (1995) Storytelling in early language teaching. English Teaching Forum, 33(1): 38-39
Marley, S.C., Szabo, Z. (2010) Improving Children's Listening Comprehension with a Manipulation Strategy. Journal of Educational Research, 103(4): 227-238
Ministry of Education of Serbia (2004/2008) National primary curriculum. Education Gazette, nos. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006 and 2/2008. Retrieved in Serbian on 10 Jan. 2010 from http://www.enastavnik.com/index.php?option=com_content&view=category&id=25&Itemid=34
Mixon, M., Temu, P. (2005) First Road to Learning - Language through Stories. English Teaching Forum, 44(2): 14-19
Moon, J. (2005) Children learning English. Oxford: Macmillan Education
Nunan, D. (2011) Teaching English to young learners. Anaheim: Anaheim University Press
Peck, S. (2001) Developing childrens listening and speaking in a second language. u: Celce-Murcia Marianne [ur.] Teaching English as a Second or Foreign Language, Heinle, str. 139-149
Pedersen, M. (1995) Storytelling and the art of teaching. English Teaching Forum, 33(1): 2-5
Penate, M., Bazo, & P. (1998) Ajustes en la interaccion e input comprensible en el aula de inglés. Lenguaje y Textos, (12): 27-39
Pinter, A. (2006) Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press
Read, C. (2010) The magic of story time. http://www.teachingenglish.org.uk/print/12418
Savić, V. (2012) CLIL activities in teaching English to young learners. ELTA Newsletter, http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2012-april.htm
Scott, W.A., Ytreberg, L.H. (1990) Teaching English to children. London: Longman
Shin, J.K., Crandall, J.A. (2011) A survey of English young learner programs, policies, and teachers. Unpublished MS
Shin, J.K., Crandall, J.J. (2014) Teaching young learners in ESL and EFL settings. u: M. Celce-Murcia, D. M. Brinton, & M. A. Snow [ur.] Teaching young learners english - from theory to practice, Boston: National Geographic Learning
Shin, J.K., Crandall, J.J. (2014) Teaching young learners english - from theory to practice. Boston: National Geographic Learning
Slattery, M., Willis, J. (2001) English for primary teachers: A handbook of activities and classroom language. Oxford: OUP
Wright, A. (2009) Storytelling with children. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.