Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Razvijanje jezičkih veština na ranom školskom uzrastu
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresanatasa.jankovic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: developing language skills; young learners; children; classroom; environment
Sažetak
Deca tokom odrastanja razvijaju različite veštine. Jezičke veštine ne mogu da se posmatraju kao međusobno izolovane jedinice. Prilikom učenja stranih jezika na ranom školskom uzrastu one se moraju posmatrati kao integrisane veštine jednog složenog sistema. Stoga je njihovom savladavanju neophodno pristupiti holistički. Kada se bavimo problematikom razvoja jezičkih veština, neophodno je uzeti u obzir pedagoške i psihološke implikacije dečijeg razvoja, kao što su uzrast i pojedine faze u njihovom psihološkom, kognitivnom i socijalnom razvoju, njihovo jezičko i kulturno poreklo, kao i sredina u kojoj se odvijaju njihovo odrastanje i procesi učenja. U školskoj sredini od nastavnika zavisi da li će atmosfera za rad biti podsticajna za učenike i da li će zajednički rad doneti pozitivne rezultate. Na ranom školskom uzrastu (7-11 god.) dete već počinje aktivno da razmišlja i uči i svesno se trudi da nađe smisao u svetu oko sebe i to je potencijal koji u nastavi stranog jezika takođe treba iskoristiti. U poslednje vreme sve manje se u literaturi zastupa klasična podela na četiri jezičke veštine (razumevanje, govor, čitanje i pisanje) dok se sve češće naglašava njihova integrisanost, te se tako više govori o veštinama diskursa, tj. govornim veštinama (razumevanje i govor) i razvijanju pismenosti (čitanje i pisanje).
Reference
Cameron, L. (2001) Teaching languages to young learners. Cambridge: University Press
Ivić, I., Damjanović, K. (1986) Vaspitanje dece ranog uzrasta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jankovic, N. (2007) Learner and Teacher in a Meaningful Context: Education and Global Society Challenges. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, No. 31, pp. 143-149
Moon, J. (2000) Children learning English. Oxford: Macmillan Heineman
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1996) Intelektualni razvoj deteta - izabrani radovi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pinter, A. (2006) Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press
Scott, W.A., Ytreberg, L.H. (1990) Teaching English to children. London: Longman
Slattery, M., Willis, J. (2003) English for primary teachers: A handbook of activities and classroom language. Oxford: OUP
Vigotski, L.S. (1996) Problemi razvoja psihe. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2010.