Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 2, str. 769-783
Obrazovni mediji za decu sa oštećenjem vida
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Katedra za tiflologiju

e-adresasgrbovic@ptt.rs
Projekat:
Kreiranje Protokola za procenu edukativnih potencijala dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih obrazovnih programa (MPNTR - 179025)
Socijalna participacija osoba sa intelektualnom ometenošću (MPNTR - 179017)

Ključne reči: deca sa oštećenjem vida; obrazovni mediji; sredstva za opismenjavanje; određivanje medija za učenje; efikasnost učenja
Sažetak
Didaktički ili obrazovni medij predstavlja sredstvo koje učeniku omogućava sticanje znanja i savladavanje veština. U nastavi sa decom sa oštećenjem vida potrebno je koristiti odgovarajuće didaktičke medije, kako bi se ovim učenicima omogućilo sticanje znanja u skladu sa akademskim zahtevima i budućim profesionalnim potrebama. U obrazovanju slabovide dece najčešće se koriste vizuelni mediji, dok slepa deca najčešće koriste medije i sredstva prilagođena taktilnom percepiranju. Prema sredstvima za opismenjavanje koja koriste, decu sa oštećenjem vida možemo klasifikovati kao korisnike crne štampe, Brajevog pisma, auditivnih sredstava ili različitih kombinacija tih medija. Za određivanje primarnog obrazovnog medija neophodno je prikupiti informacije o faktorima koji mogu uticati na usvajanje znanja. To su opšte sposobnosti učenika, nivo vizuelnog/taktilnog funkcionisanja, prognoza vizuelne ometenosti, prisustvo dodatne ometenosti, motivacija za učenje, akademski i neakademski zahtevi, sredinski uslovi i međuljudski odnosi. Procena obrazovnih medija za decu sa oštećenjem vida najčešće predstavlja deo protokola za ispitivanje funkcionalnog vida. Cilj ovog rada je opisivanje značaja i uloge obrazovnih medija koji se koriste u obrazovanju dece sa oštećenjem vida, naročito u području početnog čitanja i pisanja.
Reference
Caton, H. (1991) Print and Braille literacy: Selecting appropriate learning media. Louisville, KY: American printing house for the blind
Fellenius, K. (1999) Reading environment at home and at school of Swedish students with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 93(4): 211-225
Hatlen, P., Spungin, S.J. (2008) The Nature and Future of Literacy: Point and Counterpoint. Journal of Visual Impairment & Blindness, 102 (7): 389-396
Hatlen, P. (2004) Literacy according to Phil. See/hear: A quarterly newsletter about visual impairments and deafblindness for families and professionals, 9 (2), 30-33, http://tsbvi.edu/seehear/spring04/spring04.pdf
Hatlen, P. (2001) Clarification regarding the choice of Braille as a reading and writing medium. See/hear: A quarterly newsletter about visual impairments and deafblindness for families and professionals, 6 (1), 32-33, http://tsbvi.edu/seehear/winter01/WinterSH2001.pdf
Jablan, B.Dj. (2010) Čitanje i pisanje brajevog pisma. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Koenig, A.J., Holbrook, M.C. (1995) Learning media assessment of students with visual impairments: A resource guide for teachers. Austin, TX: Texas school for the blind and visually impaired
Koenig, A.J., Holbrook, M.C. (1989) Determining the reading medium for stu-dents with visual impairments. A diagnostic teaching approach. Journal of Visual Impairment & Blindness, 83(6): 296-302
Laketa, N., Vasilijević, D. (2006) Osnove didaktike. Užice: Učiteljski fakultet
Lavigne, E., Atkins, A. (2003) Braille/print literacy issues and learning media assessment. See/hear: A quarterly newsletter about visual impairments and deafblindness for families and professionals, 8 (2), 20-30
Lusk, K.E., Corn, A.L. (2006) Learning and using print and Braille: A study of dual-media learners, Part 1. Journal of Visual Impairment & Blindness, 100 (10), 606-619
Lusk, K.E., Corn, A.L. (2006) Learning and Using Print and Braille: A Study of Dual-Media Learners, Part 2. Journal of Visual Impairment & Blindness, 100 (11): 653-665
Mangold, S., Mangold, P. (1989) Selecting the most appropriate primary learning medium for students with functional vision. Journal of Visual Impairment and Blindness, 83(294-269)
Trent, D., Truan, B. (1997) Speed Accuracy and comprehension of adolescent Braille readers in a specialized school. Journal of Visual Impairment & Blindness, 91(5): 494-501
Trnavac, N., Đorđević, J. (2005) Pedagogija - udžbenik za nastavnike. Beograd: Naučna knjiga komerc
Vilotijević, M. (1999) Didaktika, organizacija nastave. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Wetzel, R., Knowlton, M. (2000) A comparison of print and braille reading rates on three reading tasks. Journal of Visual Impairment & Blindness, 94(3): 146-155
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.