Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Razvijenost pojma dužina kod predškolske dece
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
Ključne reči: pojam; dužina; merenje dužine; serijacija; klasifikacija; konzervacija; pripremna vaspitna grupa
Sažetak
Polazeći od osnovnih činjenica o pojmu, procesu njegovog formiranja i saznajnih karakteristika deteta predškolskog uzrasta autori su za cilj rada postavili da utvrde nivo razvijenosti pojma dužina kod predškolske dece. Sistematskim posmatranjem na uzorku dece pripremne vaspitne grupe došli su do podataka o razvijenosti ovog pojma. Istraživanjem su došli do zaključaka o razvijenosti pojma dužine, razvijenosti logičkih operacija (serijacija, klasifikacija, konzervacija) vezanih za pojam dužine, zatim razvijenost sposobnosti dece da procenjuju dužinu linije i do opažanja merenja dužine različitim nestandardnim jedinicama mere.
Reference
Egerić, M.R. (2006) Metodika razvijanja početnih matematičkih pojmova. Jagodina: Učiteljski fakultet
Kamenov, E.E. (2006) Vaspitno-obrazovni rad u pripremnoj grupi dečijeg vrtića - teorija i praksa. Novi Sad: Dragon, 380 str
Kamenov, E.E. (1997) Model osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom. Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za pedagogiju
Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije (2006) Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa. Beograd: Službeni glasnik, str. 93
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1978) Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Starc, B., Čudina-Obradović, M., Plaša, A., Profaca, B., Letica, B., Letica, M. (2004) Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb: Golden Marketing - Tehnička knjiga
Šimić, G. (1998) Metodika razvijanja početnih matematičkih pojmova. Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.12.2008.