Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
Primena diktata u nastavi engleskog jezika na ranom uzrastu
OŠ 'Kosta Abrašević', Beograd

e-adresadanijela.ljubojevic@gmail.com
Ključne reči: diktat; ocenjivanje; engleski jezik; učenje na ranom uzrastu
Sažetak
Cilj ovog rada je da predstavi nove pristupe diktatu u nižim razredima osnovne škole radi stvaranja optimalnog okruženja za učenje stranog jezika. U uvodu se postavljaju pitanja o potrebi, vrsti i važnosti diktata, navode osobine učenika na ranom uzrastu koje treba imati u vidu pri izradi diktata, kao i uslovi koji su bitni za proces učenja jezika. Prvi deo rada bavi se tradicionalnim diktatom, njegovom upotrebom i razmatra njegove prednosti i nedostatke. U drugom delu se predstavljaju novi pristupi, teorijska osnovanost tih pristupa i koristi koje mogu da donesu. Konkretizujući ove teorijske postulate, autorka daje primere različitih vrsta diktata koji se mogu primeniti u praksi. Ovakvi diktati angažuju učenika, podstiču maštu, kreativnost, razvijaju pozitivan odnos prema stranom jeziku, kao i navike slušanja sa razumevanjem, a mogu postati i deo portfolija. Sve ovo doprinosi osvežavanju nastave stranih jezika na ranom uzrastu i daje novo značenje diktat.
Reference
*** (2009) Little Red Riding Hood filmstrip. http://www.teachingenglish.org.uk
Alkire, S. (2002) Dictation as a Language Learning Device. May 10, 2009 from http://iteslj.org/Techniques/Alkire-Dictation.html
Davis, P., Rinvolucri, M. (1988) Dictation, new methods, new possibilities. Cambridge: Cambridge University Press
Dimitrijević, N. (1999) Testiranje u nastavi stranih jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dooly, J., Page, V. (2002) Aesop's the lion and the mouse: Stage 1 pupil's book. EU, Express Publishing
Harmer, J. (2001) The practice of English language teaching. London, itd: Longman
Izli, Š., Mičel, K. (2004) Ocenjivanje na osnovu portfolija šta, gde, kada, zašto i kako. Beograd: Kreativni centar
Larsen-Freeman, D. (2000) Techniques and principles in language teaching. Oxford, itd: Oxford University Press
Lee, W.R. (1979) Language teaching games and contests. Oxford: Oxford University Press
Mckay, P. (2006) Assessing young language learners. Cambridge: Cambridge University Press
Read, C. (2007) 500 activities for the primary classroom. Oxford: Macmillan Education
Smiljanić-Čolanović, V., Toličič, I. (1990) Dečja psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stansfield, C.W. (1985) A history of dictation in foreign language teaching and testing. Modern Language Journal, 69, 2, 121-128
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2010.