Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 58, br. 2, str. 216-228
Nastava engleskog jezika za studente inženjerskog menadžmenta i industrijskih sistema
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: engleski jezik struke; inženjerski menadžment i industrijski sistemi
Sažetak
Ciljevi i specifične potrebe nastave engleskog jezika struke na nefilološkim fakultetima tehničkog usmerenja prevashodno se ogledaju u različitosti planova i programa, pre svega u fondu i rasporedu časova stranog jezika po semestrima i njihovoj zastupljenosti na poslediplomskim studijama. Izučavanje engleskog jezika na nematičnim fakultetima ima za cilj produbljivanje znanja stečenih tokom prethodnog školovanja, odnosno usvajanje novih jezičkih veština u kontekstu određenih naučnih i stručnih oblasti. Drugim rečima, pred predavača stranog jezika nalazi se zadatak da poveže nastavu opšteg i nastavu jezika određene struke. Na koji način se može izvršiti to povezivanje, pitanje je kojim se bavi kako literatura, tako i sami nastavnici na stručnim konferencijama vezanim upravo za relevantnu nastavnu praksu. Različiti pristupi u nastavi engleskog jezika struke za studente inženjerskog menadžmenta i industrijskih sistema predmet su ovog rada.
Reference
*** (2007) Wikipedia: Mind map. Wikimedia Foundation, Inc, 3 Apr http://en. wikipedia. org/wiki/Mindmap
Buzan, T., Buzan, B. (1999) Mape uma - briljantno razmišljanje. Beograd: Finesa
di Pietro, R.J. (2003) Scenarios, discourse, and real-life roles. u: Oiler J.W., Amato Richard P.A. [ur.] Methods that work: A smorgasbord of ideas for language teachers, Boston, Massachusetts: Newbury House Publishers, Inc
Kumaravadivelu, B. (2002) Macrostrategies for language teaching: Guiding principles for a postmethod pedagogy. New Haven, CT, itd: Yale University Press
Lambert, N.M., Mccombs, B.L., ur. (1997) How students learn: Reforming schools through learner-centered education. Washington D.C: American Psychological Association
Larsen-Freeman, D. (2001) Techniques and principles in language teaching. Oxford, itd: Oxford University Press
Pinto, da S.S. (1993) ESP: Back to methodology. English Teaching Forum, 31, 2, str. 40-41
Šafranj, J. (2005) Udžbenička literatura za potrebe nastave engleskog jezika na nefilološkim fakultetima tehničkog usmerenja. Pedagoška stvarnost, vol. 51, br. 3-4, str. 239-248
Šafranj, J. (2008) Učenje engleskog jezika za posebne namene na nastavnom gradivu stručnih predmeta. Pedagoška stvarnost, vol. 54, br. 7-8, str. 716-729
Troike, R. (1994) The case for subject-matter training. TESOL Matters, 3, 6, p. 7
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.06.2009.

Povezani članci

Psihologija (2001)
Struktura sposobnosti i veština kritičkog mišljenja
Pavlović-Babić Dragica, i dr.

Inovacije u nastavi (2009)
Mape uma kao obrazovni standard i metoda efikasnijeg učenja
Stanojlović Slobodan

Inovacije u nastavi (2010)
Primena diktata u nastavi engleskog jezika na ranom uzrastu
Ljubojević Danijela

prikaži sve [16]