Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
Gramatičko-prevodni metod nasuprot značenjskoj komunikaciji u humanističkom pristupu
Ključne reči: gramatičko-prevodni metod; humanistički pristup; značenjska komunikacija; pozitivna atmosfera; učenici; nastavnik; usvajanje i učenje engleskog jezika
Sažetak
Zastupljenost gramatičko-prevodnog metoda u nastavi engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama u našoj zemlji ima za posledicu vrlo nizak nivo komunikativne kompetentnosti učenika i posle nekoliko godina učenja engleskog jezika. U ovom radu su date karakteristike nastave u kojoj se primenjuje gramatičko-prevodni metod, kao i način oslobađanja od tradicionalnog metoda uvođenjem humanističkog pristupa u učionice gde se engleski jezik usvaja i uči. U skladu sa ovim date su neophodne paralele između značenjskog i mehaničkog učenja i objašnjena je potreba da se mehanička vežbanja zamene komunikativnim i humanističkim aktivnostima. Primenom humanističkog pristupa i značenjske komunikacije, kontekst učenja će biti zanimljiv i podsticajan, a atmosfera u učionici pozitivna u kojoj će ometajući faktori, od kojih je anksioznost vodeći, biti svedeni na najmanju moguću meru.
Reference
Bailey, K. (1983) Competitiveness and anxiety in adult second language learning: Looking at and through the diary studies. u: Seliger H., Long M. [ur.] Classroom Oriented research in Second Language Acquisition, Newbury House
Brown, D.H. (1987) Principles of language learning and teaching. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Ellis, R. (1996) The study of second language acquisition. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Harmer, J. (1991) The practice of English language teaching. London, itd: Longman
Krashen, S.D. (1987) Principles and practice in second language acquisition. Hempstead: Prentice Hall Europe
Larsen-Freeman, D. (2000) Techniques and principles in language teaching. Oxford, itd: Oxford University Press
Lightbrown, P., Spada, N. (1993) How languages are learned. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Moskowitz, G. (1978) Caring and sharing in the foreign language class. Massachusetts: Heinle and Heinle Publishers
Nunan, D. (1990) Second language teaching. Massachusetts: Heinle and Heinle Publishers
Richards, J.C., Rodgers, T.J. (2001) Approaches and methods in language teaching. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Scrivener, J. (1994) Learning teaching. London, itd: Heinemann
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nasleđe Kragujevac (2006)
Podučavanje u usvajanju vokabulara
Milutinović Maja

Norma (2012)
Potpuni fizički odgovor kao metoda nastave jezika
Koh-Savović Kristina

FU: Lingustics&Literature (2011)
Uloga komunikativnog pristupa i kooperativnog učenja u visokom obrazovanju
Basta Jelena

prikaži sve [46]