Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 51  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 17, br. 1, str. 69-84
Ulaganje u obrazovanje u doba ekonomske krize
Univerzitet Singidunum, Beograd
Sažetak
U ovom radu će biti razmatrani različiti aspekti uticaja ekonomske krize na ulaganje u obrazovanje. Predstavljene su aktuelne teorije u oblasti obrazovanja, zatim se analizira priroda ulaganja u obrazovanje na nivou društva, privrednih subjekata i domaćinstava. Razmotriće se efekti krize na ulaganja u obrazovanje na svim nivoima, uključujući uticaj na pružaoce obrazovnih usluga. Najzad, biće predstavljene mogućnosti unapređenja sektora obrazovanja koje donosi kriza i politike koje bi donosioci odluka trebalo da razmotre, kako bi spremni dočekali završetak ekonomske krize.
Reference
*** (2011) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu. Službeni glasnik RS, br. 101
*** (2009) The Global Economic Crisis and its impact on Education. Education International, report
Anthony, P.H. (2007) Demand Sinde financing in education. u: Educational Policy Series, UNESCO-International Institute for Educational Planning
Barrera, F., Fasih, T., grupa autora (2010) Education in a time of globaleconomic crisis. World Bank, conference - paper
Draker, P.F. (1996) Inovacije i preduzetništvo - praksa i principi. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Draker, P.F. (2005) Upravljanje u novom društvu. Novi Sad: Adizes, 218 str
Hanushek, E.A., Woessmann, L. (2007) Education Quality and Economic Growth. Washington, DC: The World Bank
Koković, D. (2009) Društvo i obrazovni kapital. Novi Sad: Mediterran Publishing
Michael, A.W. (1997) What Postmodernists Forget: Cultural Capital and Official Knowledge. u: [ur.] Education: Culture, Economy, and Society, Oxford University Press, str. 595-604
Miladinović, S.M. (1992) Obrazovanje i socijalna mobilnost. Teme, vol. 15, br. 3-4, str. 271-289
Tamashi, O., Wataru, S. (2007) The economics of education in Japan. Japanese Economy, vol. 35, no. 1, 46-81
Vukasović, M., Babin, M., Ivošević, V., Lažetić, P., Miklavič, K. (2009) Finansiranje visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Srbija. Beograd: Centar za obrazovne politike
Westphalen, S. (1999) Åge Reporting on Human Capital: Objectives and Trends. u: International Symposium on Measuring and Reporting Intellectual Capital, Amsterdam
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka