Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 51  
Back povratak na rezultate
2011, br. 130, str. 350-366
Preduzetništvo u kulturi - studija slučaja muzičkog festivala
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti
Ključne reči: preduzetništvo u kulturi; inovacija; kreativna imitacija; potrebe; kulturni razvoj
Sažetak
Preduzetništvo u kulturi, kao pojava koju odlikuje preduzimljivost i inovativnost, ima izuzetno veliku ulogu u kulturnom razvoju, posebno lokalnih sredina, jer se većina aktivnosti u kulturnoj sferi odvija na lokalnom nivou. Zato je neophodno aktivno učešće lokalnih samouprava u preduzimanju mera za podsticaj preduzetništva u kulturi. Najbolji primer predstavlja muzički festival Exit, koji je najprofitabilnija investicija grada Novog Sada u poslednjih nekoliko godina. U prvom delu ovog rada dat je kratak prikaz različitih teorijskih pristupa proučavanju preduzetništva u kulturi. U drugom delu, rad istražuje transformaciju usled koje je Exit od kulturno-umetničkog događaja, organizovanog u znak protesta protiv režima, dolaskom promena, postao jedan od najboljih muzičkih festivala u svetu. Ta transformacija je rezultat visoke koncentrisanosti na mogućnost stvaranja novih vrednosti, u skladu sa novim potrebama društva, i predstavlja pravi primer preduzetništva u kulturi.
Reference
Adižes, I. (1994) Životni ciklusi preduzeća - kako i zašto preduzeća rastu i umiru i kako ih lečiti. Novi Sad: Prometej
Brkić, A. (2005) Leadership in the event management industry. London: Cass Business School, magistarski rad
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2007) Kultura, menadžment, marketing, animacija. Beograd: Clio
Dragićević-Šešić, M.D., Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima. Beograd: Klio
Draker, P.F. (1996) Inovacije i preduzetništvo - praksa i principi. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Hartli, Dž., ur. (2007) Kreativne industrije. Beograd: Clio
Hébert, R.F., Link, A.N. (2009) History of entrepreneurship. New York: Routledge, Taylor & Francis Group
Jovičić, S., Mikić, H. (2006) Kreativne industrije u Srbiji - preporuke za razvoj kreativnih industrija u Srbiji. Beograd: British Council - Serbia and Montenegro
Leifer, R., Mcdermot, M.C., OConnor, C.G., Peters, S.L., Rice, P.M., Veryzer, W.R. (2000) Radical innovation: How mature companies can outsmart upstarts. Boston: Harvard Business School Press
Radović-Marković, M. (2009) Preduzetništvo, vrste preduzetništva I preduzetnika. Beograd: Instituit ekonomskih nauka
Schumpeter, J. (1934) Theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. Cambridge: Harvard University Press
Swedberg, R. (2006) The cultural entrepreneur and the creative industries: Beginning in Vienna. J Cult Econ, Published online: 13 October Springer Science & Business Media B. V. 2006
Vujaklija, M. (1992) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
Zorić, B., Đerić, A., ur. (2009) Omladinski aktivizam i preduzetništvo u kulturi. Beograd: Academica - Akademska grupa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istraživanja
DOI: 10.5937/kultura1130350D
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka