Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 51  
Back povratak na rezultate
Razmatranje ključnih koncepata obračuna troškova i profita sa praktičnim primerima
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresastamatovicm@sbb.rs, milanvemic1@yahoo.com
Ključne reči: troškovi; bruto profit; prelomna tačka rentabilnosti; swot analiza; alternativna strategija
Sažetak
Ovaj rad ima za cilj analizu potrebnih preduslova za uspešan obračun troškova i profita kod malih preduzeća i preduzetnika. Autori se zalažu za korišćenje savremenih alata finansijskog menadžmenta u proceni tekućih strategija ostvarenja profita kao i razvoja alternativnih mogućnosti presrtuktuiranja troškova radi ostvarenja ili prebačaja planiranih vrednosti u poslovanju savremenog preduzeća.
Reference
Bales, B.A. (1995) Financial risk management. New York, itd: McGraw-Hill
Baračkai, Z. (1991) Menadžersko odlučivanje. Sarajevo: Svjetlost
Brigham, E.F. (2001) Fundamentals of financial management. New York, itd: Harcourt Publishers
Demirag, I., Goddard, S. (1994) Financial management for international business. New York, itd: McGraw-Hill
Draker, P.F. (1991) Inovacije i preduzetništvo - praksa i principi. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Gutman, P. (1980) Assessing country risk. London: National Westminster Bank
Hisrich, R.D. (2002) Entrepreneurship. McGraw Hill Higher Education
Ivanišević, M., i dr. (1996) Poslovne finansije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije / SRRS
Kavčič, B., Dešković, D. (1990) Strategija in uspešnost. Ljubljana: Gospodarski vestnik
Ljutić, B. (1995) Finansijsko planiranje u agrobiznisu. Beograd: Pandagraf
Milisavljević, M.D. (1965) Troškovi kao faktor poslovne politike preduzeća. Beograd: Savez ekonomista Jugoslavije
Neck, P., Nelson, R. (1987) Small enterprise development: Policies and programmers. Ženeva: ILO Management Series
Neubauer, F. (1991) Portfolio menadžment - koncept profitnih potencijala i njegova primena. Sarajevo: Svjetlost
Nohria, N. (1998) Harvard Business School: MBA desk reference. New York, itd: Wiley
Omae, K. (1995) Kako razmišlja strateg - umetnost japanskog poslovanja. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Ots, D. (1991) Kompletan preduzetnik. Beograd: Privredni pregled
Radovanović, T. (2002) Upravljanje preduzetništvom. Novi Sad: FAM
Ristić, D. (1999) Osnovi menadžmenta. Novi Sad: CEKOM
Sizer, J. (1989) An insight into management accounting. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Smith, R., Smith-Kiholm, J. (2000) Entrepreneurial finance. New York, itd: Wiley
Stamatović, M., Ljutić, B. (1995) Reinženjering firme. Beograd: CEBR, radni materijal 1
Stamatović, M., Kurij, K. (2003) Uvod u strateški menadžment. Beograd: Savez inženjera i tehničara Srbije - Centar za razvoj
Stanković, F. (1989) Preduzetnička ekonomija. Beograd: Savremena administracija
Stavrić, B., Stamatović, M. (2003) Menadžment. Beograd: Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje
Timmons, J.A. (2003) New venture creation. McGraw Hill Publishers
Vemić, M. (2008) Nauka o privrednom sistemu i ekonomskoj politici u uslovima tranzicije. Novi Sad: Cekom Books
Vemić, M. (2008) Nauka o finansijskom menadžmentu. Novi Sad: Cekom
White, G.I., Sondhi, A.C., Fried, D. (1998) The analysis and use of financial statements. New York, itd: Wiley
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka