Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 21  
Back povratak na rezultate
2020, br. 166, str. 104-118
Uloga vulgarizama u rijaliti programima u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Odeljenje za novinarstvo i komunikologiju, Srbija
Sažetak
Stil izražavanja na medijima je posebno polje naučnog istraživanja. Jasnost stila podrazumeva da se koriste izrazi koji su podobni za iskazivanje određene informacije, ali u rijaliti programima nema suštinski važnih činjenica koje treba izraziti jasno. Otuda proističe mogućnost narušavanja svojstva jasnosti stila i upotreba leksičkog fonda koji nije podoban za javnost, kao što su vulgarizmi. Sve veća upotreba vulgarizama primetna je u rijaliti programima Zadruga i Parovi, što su rijaliti emisije na dve komercijalne televizije sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji sa najvećom gledanošću i najdužim emitovanjem tokom dana i godine. Istraživanje uloge vulgarizama u tim emisijama omogućuje dublji uvid u uređivačke politike, diskurzivna pravila i kreativne slobode onih koji odlučuju o tome šta se govori i kako se govori na medijima. U ovom istraživanju napravljena je komparativna studija dva najgledanija rijaliti programa i ukazano je na nekoliko pravilnosti u vezi sa vulgarizmima koje se odvijaju na jednom ili drugom programu, uz kontekstualni osvrt na društvenu, moralnu i stvaralačku ulogu izražavanja u rijaliti programima.
Reference
*** Dušanov zakonik. https://www.harmonius.org/sr/pravni-izvori/jugoistocna-evropa/javno-pravo/srbija/Dusanov_zakonik.pdf, 10. marta 2020
Avis, A., ur. (1998) Srpsko-latinski i latinsko-srpski rečnik = Lexicon serbico-latinum latino-serbicum. Zemun: JRJ
Bal, F. (1997) Moć medija. Beograd: Klio
Bogdanović, N. (1997) I ja tebi (izbor iz psovačke frazeologije). Niš: Prosveta
Bogdanović, N. (1998) Psovka naša nasušna. u: Opscena leksika, Niš: Prosveta, 11-17
Glavač, B. (2006) Psovke. Novi Sad: Prometej
Ivić, M. (2001) Južnoslovenski filolog. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Karadžić, V. (1977) Srpski rječnik. Beograd: Nolit
Krstić, P. (2014) O čemu govorimo kada govorimo o psovanju. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Mandić, M., Đurić, Lj. (2015) Psovka kao folklorni žanr - na primeru jebem ti sunce. u: Savremena srpska folkloristika II, Beograd: Institut za književnost i umetnost, str. 291-316
Mitrović, M. (2018) Psovke. Beograd: Peščanik, https://pescanik.net/psovke/, 13. januara 2020
Petričević, M. (2000) Seks za bes. Beograd: Enigma, http://marijapetricevic.com/citanje.php?m=1&t=psovke, 23. marta 2020
Ristić, S. (2010) Diskurs psovki u srpskom jeziku. u: Vasić V. [ur.] Diskurs i diskursi, Novi Sad, 195-212
Savić, S., Mitro, V. (1998) Psovke u srpskom jeziku. u: Razgovorni srpski jezik, Novi Sad, knjiga 3
Savić, S. (1998) Rečnik psovki i pogrdnih izraza u srpskohrvatskom jeziku. u: Opscena leksika, Zbornik radova, Niš, 134-147
Simić, R. (2010) Stilistika srpskog jezika. Beograd: Jasen
Stojadinović, L. (2018) Psovka i njena čednost. Beograd: Peščanik, https://pescanik.net/psovka-i-njena-cednost/, 13. januara 2020
Šipka, D. (2000) Opscene reči. Novi Sad: Kornet
Trebješanin, Ž. (1998) Psovke i o psovkama u medijima. u: Razgovorni srpski jezik, Novi Sad, knjiga 3, str. 39-62
Životić, R. (2001) Izražavanje novinara. Beograd: KUM
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2066104M
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka