Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 21  
Back povratak na rezultate
Kritičko razmatranje uloge društvenih mreža u 'Arapskom proleću'
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju, Srbija

e-adresabranislava_kragovic@yahoo.com
Ključne reči: mediji; internet; društvene mreže; 'Arapsko proleće'; društvene promene
Sažetak
U ovom radu sagledaćemo međuodnos medija i društvenih promena, konkretnije, uticaj masovnih medija na iniciranje, pripremu, tok, obim i opravdanje društvenih promena. Predmet razmatranja je talas protesta i pobuna koji je zahvatio zemlje severne Afrike i Bliskog istoka 2010. godine poznat pod nazivom 'Arapsko proleće'. Pokušaćemo da pružimo uvid u ulogu koju su novi mediji, internet i njegova najpopularnija usluga - društvene mreže, odigrali u pokušajima promene sistema u Tunisu, Egiptu, Libiji, Bahreinu, Siriji, Jemenu i još nekim, prevashodno arapskim zemljama. Uobičajeno kvalifikovanje 'Arapskog proleća' kao 'Internet', 'Twitted' ili 'Facebook revolucije' biće kritički preispitano, uz pokušaj da se sagleda i upotreba drugih medija masovnog i interpersonalnog komuniciranja od strane učesnika sukoba. Sagledavanje vrste medija korišćenih tokom 'Proleća', načina njihove upotrebe i sadržine medijski posredovane komunikacije, pruža odgovor i na pitanje karaktera sprovedenih promena.
Reference
Allagu, I., Kuebler, J. (2011) The Arab Spring and the Role of ICTs: Editorial Introduction. International Journal of Communication, (5): 1435-1442 http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1392/616
Bal, F. (1997) Moć medija. Beograd: Klio
Bžežinski, Z. (2013) Amerika - Kina i sudbina sveta - strateška vizija. Beograd: Albatros Plus
Jevtović, Z. (2003) Javno mnjenje i politika. Beograd: Akademija lepih umetnosti-Centar za savremenu žurnalistiku
Jevtović, Z., Petrović, R. (2013) Digitalni polis - oaza demokratije ili sajber utopija. Kultura, br. 138, str. 340-356
Knodhker, H. (2011) Role of the new media in the Arab spring. Globalizations, vol. 8 (5), 675-679, Preuzeto sa http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14747731.2011.621287#.UpMu9MRDt04
Kragović, B. (2013) Masovni mediji u Globalnom dobu. Beograd: Zadužbina Andrejević
Lotan, G., Graeff, E., Ananny, M., Gaffney, D., Pearce, I., Boyd, D. (2011) The Revolutions Were Tweeted: Information Flows During the 2011 Tunisian and Egyptian Revolutions. International Journal of Communication, (5): 1375-1405 http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1246/643
Popić, S. (2012) Sociološke implikacije virtuelnih zajednica zasnovanih na multimodalnom globalno-lokalnom komunikacionom medijskom sistemu. u: Milosavljević Lj., B. Stevanović, G. Stojić [ur.] Tradicija, modernizacija, identiteti: tradicionalno i moderno u kulturi srpskog i balkanskih naroda, Niš: Filozofski fakultet-Centar za sociološka istraživanja
Radojković, M., Miletić, M. (2006) Komuniciranje mediji i društvo. Novi Sad: Stylos
Simeunović, D. (1991) Državni udar ili revolucija: rekonstruktivni ogled o nasilju i revoluciji. Beograd: Simtrejd
Stepanova, E. (2011) The role of information communication technologies in the Arab spring: Implications beyond the region. Ponars Eurasia, Policy Memo 159., Preuzeto sa http://ponarseurasia.com/sites/default/files/policy-memos-pdf/pepm_159.pdf
Stevens, C.H. (1981) Many-to-many communication. http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/48404/manytomanycommun00stev.pdf
Štambuk, V. (2010) Communico ergo sum ili INTERNET kako je nastao i kuda smera. Beograd: Akademska misao
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka