Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, br. 1, str. 101-125
Sekjuritizacija kredita i uzroci hipotekarne krize
Privredna banka Beograd, a.d., Beograd

e-adresagjuhas@pbb-banka.com
Sažetak
Rad analizira sekjuritizaciju, aktuelan i kontroverzan fenomen savremenog finansijskog tržišta. U istraživanju se polazi od koncepta klasične sekjuritizacije i ukazuje se na prednosti korišćenja ove superiorne finansijske tehnologije za svakog od učesnika na hipotekarnom tržištu. Rad je predstavio brzi rast i ukupan obim emisija na bazi sekjuritizacije, za koju se ocenjuje da predstavlja najveću finansijsku inovaciju 20. veka. Rad analizira i uzroke hipotekarne krize i daje prilog istraživanju - da li je primena sekjuritizacije 'saučestvovala' u pokretanju hipotekarne krize. Istraživanje krize na hipotekarnom tržištu je delimično ograničeno činjenicom da kriza nije u celosti završena (sa stanovišta njenih direktnih i indirektnih posledica), zbog čega će, tek nakon određene vremenske distance biti moguće njeno celovito izučavanje, uključujući i povezanost sekjuritizacije i hipotekarne krize i uključujući objektivno utvrđivanje prednosti sekjuritizacije, kao i devijacija koje su nastale u uslovima deregulacije na tržištu hartija od vrednosti.
Reference
Barjaktarović, M. (2004) Sekjuritizacija aktive u bankama. Bankarstvo, vol. 33, br. 1-2, str. 26-31
Barr, A. (2007) Subprime test: Did securitization work?. MarketWatch, Preuzeto 29. 4. 2011. sa sajta www.marketwatch.com
BIS (2003) Credit risk transfer. Basel: Committee on the Global Financial System
Ćirjaković, Z. (2008) Kreditna mora kapitalizma. www.nin.rs
Ćirović, M. (1995) Bankarski menadžment. Beograd
Ćirović, M. (2001) Bankarstvo. Beograd: Bridge Company
Dragaš, Z. (2008) Kako rasplesti levijantsku hidru dugova. Emportal, Preuzeto 29. 04. 2011. g. sa sajta www.emportal.rs
Đurić, D.M. (1999) Sekjuritizacija - pojava, geografska disperziranost i perspektive. Svet finansija, br. 177
Fabozzi, F., Modigliani, F., Jones, F.J., Ferri, M.G. (2002) Foundations of financial markets and institutions. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
Fabrozzi, F.J. (2000) Bond markets: Analysis and strategies. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 4th edition
Gligorov, V. (2008) Hipotekarna kriza. Blic, 13.09., Preuzeto 29.04.2011. sa sajta www.blic.rs
International Monetary Fund (2008) Containing systemic risks and restoring financial soundness: Global financial stability report. April, box 2.2
Jelić, B. (2010) Hipotekarna kriza nije završena. E-novine, Preuzeto 30.04.2011., www.e-novine.com
Juhas, G. (2008) Hipotekarno tržište. Beograd: Zadužbina Andrejević
Juhas, G. (2009) Bankarski sektor i mogućnost sekjuritizacije. u: XXII Kopaonička škola prirodnog prava, Zbornik radova, Udruženje pravnika Srbije
Juhas, G. (2011) Sekjuritizacija - najveća finansijska inovacija 20. veka. Beograd: Zadužbina Andrejević
Juhas, G. (2008) Hipotekarna kriza u bankarskim kreditima. Pravni život, vol. 57, br. 12, str. 731-749
Lowell, B.L. (1991) Structured securitized credit: A superior technology for lending. u: Future of credit security
Matić, V. (2005) Sekjuritizacija. Bankarstvo, Beograd, -br. 5-6
NBS (2009) Izveštaj o stanju u finansijskom sistemu Republike Srbije za period decembar 2008 - maj 2009. godine
Pavlović, V., Ljumović, I. (2009) Finansijska regulativa u SAD kao pokretač aktuelne svetske krize. Računovodstvo, vol. 53, br. 5-6, str. 78-93
Petrović, P.B. (2002) Razvijanje finansijskih tržišta - hipotekarnih hartija od vrednosti i sekjuritizacija kredita. Računovodstvo, vol. 47, br. 4, str. 40-49
Ranieri, L.S. (2000) The origins of securitization, sources of its growth, and its future potential. u: Kendall, L. T., Fishman, M. J [ur.] Securitization, MIT Press paperback edition
Rose, P.S., Hudgins, S.C. (2005) Bank management and financial services. Boston: McGraw-Hill/Irwin
Stefanović, S. (2006) Sekjuritizacija aktive: koncept, ekspanzija i nove tendencije u kontekstu globalizacije finansijskih tržišta. Ekonomske teme, 44(12): 417-425
Šoškić, D. (2003) Sekjuritizacija - mogućnost, potreba, nužnost. Bilten Beogradske berze, oktobar
Šoškić, D.B., Živković, B. (2007) Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Ekonomski fakultet
Zandi, M. (2010) Finansijski šok. Zagreb: Mate, d.o.o
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Megatrend revija (2013)
Sekjuritizacija - velike pogodnosti i potencijalni uzrok globalne finansijske krize
Juhas Gordana

Anali Ekon fak Subotica (2011)
Sekjuritizacija - bazični mehanizam strukturiranih finansija
Davidović Milivoje, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2012)
Bankarski menadžment sistem u vanrednim situacijama
Petrović Pero, i dr.

prikaži sve [86]