Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 41, br. 1, str. 21-55
Rascepi u Srbiji i ustaljenje demokratije
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
Sažetak
U članku se razmatraju sociološke prepreke za ustaljenje demokratije u Srbiji, naročito nakon 2000. godine. Pisac smatra da glavni uzrok spore konsolidacije leži prvenstveno u vrsti rascepa koji nastavljaju da gospodare srpskom politikom. U istočnoj Evropi, tokom devedesetih, znamenjska (simbolička) sukobljavanja srazmerno brzo su ustupila mesto interesnim (distributivnim). Ovi drugi konflikti uobičajeno se završavaju nagodbom, zbog čega se i smatraju poželjnijim u razdoblju demokratske konsolidacije. Oni prvi, gospodareći rascepi jesu ideološki i znamenjski. Ideološki rascepi dele političko telo na one koji su podržavali stari režim i one koji podupiru vladajuće reformiste, dok su znamenjski rascepi zasnovani na različitim samorazumevanjima (identitetima). Neuspešnost da se za poslednjih sedam godina znamenjski rascepi skinu s političkog dnevnog reda jeste ono što podriva inače slabašne temelje demokratije u današnjoj Srbiji. Zbog prevage znamenjskih i ideoloških rascepa (patrioti/Evropejci, starorežimlije/reformisti itd) nad društveno-ekonomskim, pisac vidi stranački poredak u Srbiji kao duboko polarizovan i opterećen antisistemskim strankama. Upravo to je ono što onemogućava ustaljenje demokratije. Pisac pokazuje da postojanje antisistemskih stranaka važan uzrok koji Srbiju sprečava da se oslobodi duha izbornog autoritarizma i zbog čega izborna demokratija ne uspeva da se ustali.
Reference
Antonić, S. (2006) Elita, građanstvo, slaba država - Srbija posle 2000. Beograd: Službeni glasnik
Antonić, S. (2005) Gutanje žaba - rasprave o srpskoj tranziciji
Antonić, S. (2002) Zarobljena zemlja - Srbija za vlade Slobodana Miloševića. Beograd: Otkrovenje
Antonić, S. (2003) Nacija u strujama prošlosti - ogledi o održivosti demokratije u Srbiji. Beograd: Čigoja štampa
Bartolini, S., Mair, P. (1990) Identity, competition and electoral availability: The stabilization of the European electorates 1885-1985. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Branković, S.G. (1995) Serbia at war with itself - political choice in Serbia 1990-1994. Belgrade: Sociološko društvo Srbije
Brdar, M. (2006) Dinamika reformsko-demokratskih kapaciteta u strukturnim promenama subjekta tranzicije. Sociološki pregled, vol. 40, br. 2, str. 137-164
Dellenbrant, J.A. (1993) Parties and party systems in Eastern Europe. u: White Stephen, Judy Batt and Paul Lewis [ur.] Developments in East European politics, London-New York, itd: Macmillan Publishing, str. 147-162
Diverže, M. (1968) Demokratija bez naroda. Beograd: Rad
Đurković, M. (2006) Traganje, paradoksi, mogućnosti - desnica u Srbiji 1990-2003. Nova srpska politička misao, vol. 11, br. 1-4, str. 123-149
Elster, J., Offe, C., Preuss, U., Boenker, F., Goetting, U., Rueb, F.W. (1998) Institutional design in post-communist societies: Rebuilding the ship at sea. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Goati, V.A. (2004) Partije i partijski sistemi u Srbiji. Niš: Odbor za građansku inicijativu
Goati, V.A. (1996) Stabilizacija demokratije ili povratak monizmu? Treća Jugoslavija sredinom devedesetih godina. Nikšić-Podgorica: Unireks
Goati, V.A. (1999) Izbori u SRJ od 1990.do 1998. - volja građana ili izborna manipulacija. Beograd: Centar za slobodne izbore i demokratiju
Goldthorpe, J.H. (1996) Class and politics in advanced industrial societies. u: David J.Lee and Bryan S.Turner [ur.] Conflict about class: Debating inequality in late industrialism, London, itd: Longman, str. 196-208
Kitschelt, H. (1992) The formation of party systems in East Central Europe. Politics and Society, vol. 20, br. 1, str. 7-50
Kitschelt, H. (1995) Formation of party cleavages in post-communist democracies: Theoretical propositions. Party Politics, vol. 1, br. 4, str. 447-472
Krastev, I. (2004) Zamka nefleksibilnosti - frustrirana društva, slabe države i demokratija. Beograd: Program za razvoj UN i Beogradski fond za političku izuzetnost
Lazić, M. (2005) Promene i otpori - Srbija u transformacijskim procesima. Beograd: Filip Višnjić
Linz, J.J., Stepan, A. (1996) Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. Baltimore, MD, itd: Johns Hopkins University Press
Mahr, A., Nagle, J. (1995) Resurrection of the successor parties and democratization in East-central Europe. Communist and Post-Communist Studies, vol. 28, No 4, pp. 393-409
Mansfeldova, K.H., Radoslaw, M.Z., Toka, G. (2000) Post-communist party systems: Competition, representation and inter-party cooperation. Cambridge: Cambridge University Press
Mihailović, S. (2005) Političke podele u Srbiji u kontekstu civilnog društva. u: Istraživanje javnog mnenja Srbije, Beograd: Centar za slobodne izbore i demokratiju, jul
Mihailović, S.M. (1991) Izbori '90 - mnjenje građana Srbije. u: Mihailović Srećko i Goati Vladimir [ur.] Od izbornih rituala do slobodnih izbora - sondaža javnog mnenja uoči prvih višestranačkih izbora u Srbiji, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, str. 27-126
Mihailović, S.M. (1996) Socijalno utemeljenje političkih stranaka. Sociološki pregled, vol. 30, br. 3, str. 293-312
Miladinović, S., Vukadinović, Đ. (2006) Istraživanje javnog mnenja Srbije. Publikum - NSPM, avgust i novembar, radni podaci
Obradović, B. (2007) Zabranjeni Đinđić. NSPM, elektronsko izdanje, http://www.nspm.org.yu/koment2006/2007_obradovic2.htm
Sajc, A. (1996) Socio-demografske karakteristike izborno neodlučnih i apstinenata u Srbiji 1990-1993. Sociologija, vol. 38, br. 2, str. 195-223
Sartori, G. (1976) Parties and party systems: A framework for analysis. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Stojiljković, Z. (2006) Partijski sistem Srbije. Beograd: Službeni glasnik
Thomas, R. (1999) Serbia under Milošević: Politics in the 1990s. London: Hurst
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0701021A
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka