Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 48  
Back povratak na rezultate
2019, br. 14, str. 7-21
Pragmatička koncepcija društvene rekonstrukcije
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresaristiclazo@yahoo.com
Ključne reči: društvena promjena; društvena revolucija; društvena rekonstrukcija; vaspitanje; tradicija; inovacija
Sažetak
U ovom radu autor razmatra društvene promjene sa gledišta pragmatičkog pristupa. U fokusu pažnje je koncepcija Džona Djuija o društvenoj rekonstrukciji. Njegova polazna teza je da društvene promjene trebaju dovesti do usklađivanja tradicije i inovacije. Poznavanje naslijeđa iz prošlosti potrebno je da ne bi došlo do prekida veza sadašnjosti i prošlosti. Dakle, prošlost se koristi za usmjeravanje sadašnjeg kretanja. Zato sa gledišta pragmatizma za društvene promjene nije potrebna društvena revolucija. Ne može se vjerovati u revolucionarnu političku snagu koja bi stvarno mogla preurediti društvo. Po Djuijevoj teorijskoj koncepciji kontinuitet života u okviru zajednice ostvaruje se zahvaljujući vaspitanju. Ovo shvatanje može se kritikovati kao ključni faktor društvene rekonstrukcije. Međutim, ne može se negirati kao faktor rekonstrukcije koji ipak ima određeni uticaj, te je u tom smislu Djuijeva koncepcija značajna i sa gledišta naših društvenih promjena. Ako je vaspitanje, između ostalog, sredstvo društvene promjene onda se naše društvo nalazi u velikim teškoćama. Osim toga, otežano je usklađivanje tradicije i inovacije iz prostog razloga što je u našem društvu na djelu tradicionalizam i retradicionalizacija.
Reference
Babić, I. (1971) Političke teorije instrumentalizma. Zagreb: Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu
Djui, Dž. (1971) Vaspitanje i demokratija. Cetinje: Obod
Gadamer, H.G. (1978) Istina i metoda. Sarajevo: Veselin Masleša
Habermas, J. (1988) Filozofski diskurs moderne. Zagreb: Globus
Kolakovski, L. (1970) O smislu tradicije. Književnost, 4: 340-365
Milošević, B. (2011) Društvena (ne)utemeljenost obrazovnih reformi - primeri ideološke konstrukcije budućnosti. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja, vol. 7, br. 3, str. 151-174
Milutinović, J. (2013) Socijalna rekonstrukcija kroz obrazovanje. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 37: 25-39
Milutinović, J. (2013) Socijalni rekonstrukcionizam i globalno obrazovanje. Teme, vol. 37, br. 2, str. 517-533
Petrović, G. (1979) Suvremena filozofija. Zagreb: Školska knjiga
Poper, K.R. (1993) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, Tom I - čar Platona
Ristić, L. (2000) Tradicija i društvena rekonstrukcija. Banja Luka: Filozofski fakultet
Ristić, L. (2008) Društveni aktivizam mladih. Godišnjak za sociologiju, 4: 107-122
Rorti, P. (1992) Konsekvence pragmatizma. Beograd: Nolit
Životić, M. (1966) Pragmatizam i savremena filozofija. Beograd: Nolit
Županov, J. (1977) Sociologija i samoupravljanje. Zagreb: Školska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SocGod1914007R
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka