Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 48  
Back povratak na rezultate
Humanizam, obrazovno-vaspitni proces i socijalna pustoš
Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

e-adresazvidoje@gmail.com
Ključne reči: kritički humanizam; obrazovanje; vaspitavanje; brutalni kapitalizam; smanjivanje zla
Sažetak
Stanje humanizma kao ideje i prakse glavni je pokazatelj prirode konkretnog društva, ali i svake civilizacije. Humanizam je nespojiv sa zločinstvom, pogotovo masovnih razmera, ljudskim poniženjem i torturom, s eksploatacijom i svakim oblikom ropstva. Svega toga ima i u današnjem svetu, i to u velikim razmerama. Zato se može reći da je taj svet, po onome što u njemu preovladava, duboko nehuman. Sama ideja humanizma zloupotrebljava se kao sredstvo za ostvarivanje izrazito nehumanih svrha, te time postaje izopačena. Ali se ona često pretvara i u lošu apstrakciju, kao i u prazni moralizam, pa tako biva beživotna. Civilizacija nasilja, profita kao apsolutne svrhe, osvajanja sveta svim sredstvima, koje se prikazuje kao njegovo oslobađanje, ne vodi samo poništenju svakog oblika humanizma nego i mogućoj svetskoj kataklizmi. Neophodna je rekonstrukcija, kao i obnova ideje i prakse humanizma. Hitna je potreba zasnivanja realističkog, kritičkog i delatnog humanizma, koji ne polazi od obogotvorenja čoveka i metafizike dobra, nego od onoga što se može nazvati ontologijom sivog od nesavršenstva čoveka i zaokreta ka prioritetu smanjivanja zla, pre svega onog radikalnog, kao i svakog oblika teške patnje i nesreće. Rekonstruisani i socijalno-duhovnom revolucijom bez krvoprolića obnovljeni humanizam bio bi ključni sastojak bolje istorijske alternative i vrednosna osnova ovovremenog procesa obrazovanja i vaspitavanja. Sistem brutalnog kapitalizma, potiranja socijalne pravde i ljudskog dostojanstva, a time i stvarne slobode, u današnjoj Srbiji, ali i u mnogim drugim zemljama, ozbiljno preti da poništi samu bit humanizma. Etika poziva i profesije intelektualaca nalaže svekoliko suprotstavljanje takvom stanju. Stručnost bez humanosti je pogubna, humanost bez njoj odgovarajuće stručnosti - nemoćna.
Reference
Adorno, T.W., Horkheimer, M. (1980) Sociološke studije. Zagreb: Školska knjiga
Antonić, S. (2014) Ontološki i komunitaristički problem moći. u: Iskustvo mere: Spomenica Zdravku Kučinaru (230), Beograd: Filozofska komuna
Aristotel (1958) Nikomahova etika. Beograd: Kultura
Bronowski, J. (1984) Uspon čovjeka. Rijeka: Otokar Keršovani
Čičovački, P. (2014) Religija i um - poređenje Imanuela Kanta i Alberta Švajcera. u: Iskustvo mere: Spomenica Zdravku Kučinaru (188), Beograd: Filozofska komuna
Đorđević, M. (1999) Sloboda i spas, hrišćanski personalizam. Beograd: Republika
Fuko, M. (1971) Riječi i stvari. Beograd: Nolit
Grečić, V. (2014) Po brizi za talente, od 144 zemlje, Srbija na 141 mestu. Politika, rubrika Pogledi, 9. septembar
Grk, S. (2009) Srbija u ozračju evropskih integracija - Srbija i Evropa - ekonomija, društvo i politika. Beograd: Institut društvenih nauka
Hegel, G. (1973) Nauka logike I-III. Beograd: BIGZ
Heler, A.F. (1984) Teorija istorije. Beograd: Rad
Huserl, E. (1991) Kriza evropskih nauka i transcendentalna fenomenologija. Gornji Milanovac: Dečje novine
Janićijević, V. (2014) Obrazovanje, nauka i religija. u: Nauka, religija, obrazovanje, Beograd: Učiteljski fakultet, (164)
Kinđić, Z. (2014) O apsurdu i smislu. u: Iskustvo mere: Spomenica Zdravku Kučinaru (337), Beograd: Filozofska komuna
Kissinger, H. (2014) World order. New York: Penguin Press
Kolarić, I. (2004) Filosofija. Užice: Bratis
Korać, V., Životić, M., Pavlović, B. (1970) Istorija filozofije. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Kovač, O. (2005) Nezaposlenost i siromaštvo u Srbiji. u: Nezaposlenost i siromaštvo u Srbiji, Beograd, str. 11, 14
Krstić, P. (2014) Kud plovi ovaj brod, teorijske staze Enterprajza. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Kuzmanović, Č. (2014) Zašto će Srbija biti gladna. u: Vesti, mišljenja, 18. septembar 2014
Milanović, B. (2014) Uspeh ostvarile samo Albanija, Poljska i Estonija. Politika, str. 10, 9. novembar
Milošević, N. (2001) Istina i iluzija. Novi Sad: Stylos, str. 73
Milošević, N. (2003) Portreti - izabrana dela 3. Beograd: Službeni list
Mučibabić, M. (2014) O jednom razumevanju odnosa religije i nauke danas. u: Nauka, religija i obrazovanje, Beograd: Učiteljski fakultet
Muzil, R. (1993) Eseji. Novi Sad: Svetovi
Niče, F. (1976) Volja za moć. Beograd: Prosveta
Paskal, B. (1965) Misli. Beograd: Kultura
Poper, K.R. (1993) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, Tom I - čar Platona
Risen, J. (2014) Pay any price, greed, power and endless war. Boston - New York: Houghton Mifflin Harcourt
Ruso, Ž. (1989) Emil ili o vaspitanju. Valjevo: Estetika
Sartr, Ž. (1964) Egzistencijalizam je humanizam. Sarajevo
Šuković, D. (2013) Nejednakosti, nezaposlenost i kriza. Beograd: Institut društvenih nauka
Žunjić, S. (2009) Modernost i filozofija. Beograd: Plato
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/inovacije1502018V
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka