Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 48  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 42, br. 1, str. 85-100
Da li je društvo znanja novi tip društva
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija
Ključne reči: društvo; znanje; menadžment; obrazovanje
Sažetak
U radu se kritički razmatra pojam društva znanja kao novog tipa društvene celine. Vodeći teoretičar ovog tipa društva je Peter Draker. Analizira se pojam 'društvo znanja'. Ukazuje se na njegove osnovne karakteristike: instrumentalni karakter znanja, u društvu znanja rade 'radnici znanja', organizacija je mesto za realizaciju znanja, zaposlenost, konkurencija, mobilnost, preduzetničko društvo, doživotno učenje, obrazovana ličnost. U drugom delu se izlažu značenja pojmova društvo i znanje. U trećem se argumentuje tvrdnja o znanju kao strukturnom činiocu svakog društvenog oblika u istorijskom razvoju društva. Zaključni deo podvlači osnovnu kritičku ocenu da se znanje ne može uzeti kao tipološka oznaka za novi tip društva.
Reference
*** (2006) Lifelong learning in the Balkans. Balkan Society for education and education
Avramović, Z. (2004) Društvo i škola - problem izbora znanja. u: Milanović-Nahod S.i Šaranović-Božanović N. [ur.] Znanje i postignuće, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 11-25
Avramović, Z. (2001) Sociologija. Novi Sad
Brdar, M. (2006) Uzaludan poziv - sociologija znanja između ideologije i samorefleksije - slučaj Karla Manhajma i Prosvetiteljstva. Novi Sad: Stylos
Drucker, P.F. (1999) Landmarks of tomorrow: A report on the new 'Post-modern' world. New Brunswick - London: Transaction Publishers, first edition 1957
Drucker, P.F. (1997) Adventures of a bystander. New York, itd: John Wiley and Sons, Inc
Drucker, P.F. (1993) Post-capitalist society. New York: Harper Business
Đurić, M. (1992) Problem sociološke metode. Beograd: Savremena škola, 1962
Horibe, F. (1999) Managing knowledge workers: New skills and attitudes to unlock the intellectual capital in your organisation. New York, itd: John Wiley
Klein, D.A., ur. (1977) The strategic management of intellectual capital. Butterworth-Heinemann
Mandra, A. (2001) Sociologija. Podgorica
Manhajm, K. (1968) Ideologija i utopija. Beograd: Nolit
Markuze, H. (1968) Jednodimenzionalni čovek. Sarajevo
Milić, V. (1986) Sociologija saznanja. Sarajevo: Veselin Masleša
Milošević, B.V. (2004) Umeće rada. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Poper, K.R. (1993) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Popović, M.V., Ranković, M. (1981) Teorije i problemi društvenog razvoja. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Ranković, M. (1970) Gurvičevo shvatanje strukture i tipologije globalnih društava. Beograd: Rad
Ristić, Ž. (1995) O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Sorokin, P. (2002) Društvena i kulturna dinamika. Beograd: Službeni list
Spasić, I.A. (1997) Granice društvenog znanja. Sociološki pregled, vol. 31, br. 1, str. 91-106
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0801085A
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka