Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Problemi demokratskih institucija - zapadna i istočna Evropa
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresazoran.a@sezampro.yu
Sažetak
Autor se bavi problemom globalne demokratije. Prva grupa problema se određuje kao unutrašnje kontradikcije demokratske države. Pored istorijsko-političke kritike demokratije autor se poziva na radove Džona Kina. Po mišljenju Kina moderna demokratska država se na nekoliko načina meša u javno mišljenje. Oslanjajući se na druge analize (Bobio, Dal) autor zaključuje da savremene evropske države takodje sadrže kontradikcije demokratskog preobražaja koje prenose u oblast politike. Drugu grupu problema globalne demokratije autor razmatra sa antropoloških pretpostavki. Pozivajući se na Tokvilovu knjigu Demokratija u Americi, autor tvrdi da je američki čovek orijentisan na materijalne ciljeve. Širenje slike evro-američkog čoveka na druge države stvara tenzije između univerzalnih ustanova i nacionalne političke kulturne. Treći problem u razmatranju globalne demokratije odnosi se na politički relativizam. Istorija sveta je istorija kulturnog relativizma. Kratka istorija evropske demokratizacije dokazuje da politički relativizam nije poštovan već tendencija nametanja evro-američkog modela. Takav proces ugrožava politički identitet nacije, koji postaje izvor sukoba kako unutar države tako i između država. U zaključku, autor sugerira rešenje problema u duhu političkog liberalizma. Države (ili grupe država) nemaju pravo da propišu drugim državama kako da definišu svoje opšte dobro, izuzev u slučaju da ugrožavaju druge države (ili u slučaju masovnog ubijanja sopstvenog stanovništva).
Reference
Avramović, Z.M. (1998) Drugo lice demokratije - Srbija, Jugoslavija, svet 1980-1994. Beograd: Filip Višnjić
Avramović, Z.M. (2002) Nevolje demokratije u Srbiji - 1990-2000. Novi Sad: MB Press
Bobio, N. (1990) The future of democracy. Beograd: Filip Višnjić
dal Robert, A. (1982) Dileme pluralističke demokratije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
de Tokvil, A. (1945) Demokratija u Americi / The democracy in America. New York
Dewey, J. (1916) Demokratija i obrazovanje / Democracy and education. New York
Keane, J. (1991) The Media and democracy. Cambridge: Polity Press
Mannheim, K. (1971) Ogledi o sociologiji kulture / Essays on the sociology of culture. London: Rutledge
Mil, D.S. (1974) On liberty. Penguin Books
Mrđenović, D., ur. (1989) Temelji moderne demokratije - izbor deklaracija i povelja o ljudskim pravima - 1215-1989. Beograd: Nova knjiga
Paine, T. (1971) Prava čoveka / Rights of man. Harmondsworth: Penguin Books
Schumpeter, J. (1981) Kapitalizam, socijalizam i demokratija. Beograd: Rad
Špengler, O. (1989) Propast Zapada. Beograd: Književne novine
Veber, M. (1988) Politika kao profesija. u: Gligorov Vladimir [ur.] Kritika kolektivizma - liberalna misao o socijalizmu, Beograd: Filip Višnjić, str. 55-99
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka