Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 57, br. 1, str. 67-79
Promene u marketingu usled primene savremenih informacionih tehnologija
Alfa univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić', Beograd
Sažetak
Današnje dinamično okruženje definiše uslove poslovanja u pravcu kreiranja visokog stepena fleksibilnosti. Promene su očigledne, ali i tako brze da zahtevaju definisanje strategija koje su samo trenutno efektivne, i koje se moraju permanentno prilagođavati promenljivim zahtevima okruženja. Uvidom u faktore koji čine poslovno okruženje organizacije, ističe se progresivan napredak tehnologija, i njihova primena, posebno u području unapređenja komunikacija. Takođe, susrećemo se sa promenama u sistemu vrednosti kupaca, kao i potrebom za razvijanjem dobrih, dugoročnih odnosa sa njima. Integracija aktuelnih tehnologija, je postala imperativ za sve učesnike koji žele da konkurišu na globalnom tržištu. U tim aktivnostima poseban akcenat treba staviti na privlačenje novih kupaca, kao i održavanje dobrih odnosa sa postojećim. Zato treba maksimalno iskoristiti domete raspoloživih informacionih tehnologija u kreiranju efektivne komunikacije sa kupcima, ali i sa svim ostalim učesnicima na tržištu. Na konkurentnom tržištu kakvo je današnje, jedna od potencijalnih tržišnih mogućnosti jeste upravo korišćenje savremenih informacionih tehnologija u cilju unapređenja ukupnog poslovanja, a posebno komunikacije i odnosa sa kupcima, o čemu će biti reči u ovom radu.
Reference
Bešić, C., Sajfert, Z., Damnjanović, A. (2009) Menadžment promena. Čačak: Tehnički fakultet
Chaffey, D. (2009) E-Business and e-commecre management. Edinburgh: Pearson Education
Clow, K.E., Baack, D. (2010) Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications. New Jersey: Pearson Education
Cook, S. (2002) Customer care excellence. London: Kogan Page Limited, četvrto izdanje
Davis, A. (2008) Public relations. Novi Sad: Asee
Dess, G.G., Lumpkin, T.G., Eisner, A.B. (2008) Strategic management. New York: McGraw-Hill, International Edition
Gates, B. (2001) Poslovanje brzinom misli. Novi Sad: IK Promotej
Johnson, D.G. (2001) Kompjuterska etika. Beograd: Službeni glasnik
Kalakota, R., Robinson, M. (2002) E-Poslovanje, vodič ka uspehu. Zagreb: MATE
Laudon, K.C., Traver-Guercio, C. (2010) E-commerce 2010. New Jersey: Pearson Education
Mariarty, S., Mitchell, N., Wells, W. (2010) Advertising principles & practice. New Jersey: Pearson Education
Milenović, B., Ratković, M. (2009) Strategije marketinga kako ući na tržište i uspešno opstati na njemu. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet BK
Minić, V. (2007) Sociologija. Beograd: Naučna KMD
Rainer, R.K., Turban, E. (2009) Uvod u informacione sisteme - podrška i transformacija poslovanja. Beograd: Data status
Ratković, M., Grubić, G. (2010) Internet kao elektronski medij. u: Međunarodni simpozijum, 'Organizacione nauke i menadžment znanja' (XII), Simorg 2010, Beograd: Fakultet organizacionih nauka, str. 216-6
Strauss, J., El-Ansary, A., Frost, R. (2006) E-marketing. Pearson Education
Veljović, A., Vulović, R., Damnjanović, A. (2009) Informaciono komunikacione tehnologije u menadžmentu. Čačak: Tehnički fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2011.

Povezani članci

Ekonomika (2010)
Distribucija u okruženju interneta i novih tehnologija
Ratković Milijanka, i dr.

Ekonomika (2013)
Inovacije u biznisu su neminovnost
Prokopović Borivoje B., i dr.

Marketing (2009)
Interni marketing u funkciji povećanja zadovoljstva kupaca
Ratković Milijanka

prikaži sve [14]