Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 55, br. 6, str. 235-245
Motivacija kao faktor harmonizacije ciljeva poslovnog sistema
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d., Beograd
Ključne reči: motivacija; poslovni sistem; sistem ciljeva; hijerarhija ciljeva; upravljanje putem ciljeva
Sažetak
U interesu održanja i razvoja poslovnog sistema, potrebno je ostvariti odgovarajuću harmonizaciju ciljeva koja zadovoljava interese svih učesnika poslovnog procesa. Harmonizacija ciljeva poslovnog sistema podrazumeva uspostavljanje sklada između pojedinih kategorija ciljeva-između individualnih ciljeva, ciljeva organizacionih delova poslovnog sistema i ciljeva poslovnog sistema kao celine. Ciljeve poslovnog sistema, kao i ciljeve njegovih organizacionih delova treba formulisati tako da u sebi sadrže momente koji će motivaciono delovati na pojedince da uzmu aktivno učešće u njihovoj realizaciji.
Reference
Ansoff, I.H. (1965) Corporate strategy: An analytic approach to business policy for qrowth and expansion. New York, itd: McGraw-Hill
Čukić, M. (1991) Vreme kao faktor modeliranja ciljne funkcije preduzeća. u: Strategija razvoja privrednog preduzeća, Zbornik radova, Niš
Drucker, P.F. (1968) The practice of management. London, itd: Pan Books Ltd
Đorđević, B. (1993) Osnove menadžmenta. Priština: Univerzitet u Prištini
Granger, H.C. (1964) The hierarchy of objectives. Harvard Business Review, 3
Humble, J.W. (1972) Management by objectives. u: Management Publications Limited for the British Institute of Management, London: British Institute of Management
Likert, R. (1961) New patterns of management. New York, itd: McGraw-Hill
Malenović, N. (1990) Odlučivanje i kontrola u savremenom preduzeću. u: Strategija razvoja i organizaciona struktura jugoslovenskog preduzeća, Naučni skup, Beograd
Milisavljević, M.D., Todorović, J.B. (1989) Planiranje i razvojna politika preduzeća. Beograd: Savremena administracija
Mobley, L., McKeown, K. (1989) Beyond IBM. London: Penguin Books
Mullins, L.J. (1990) Management and organizational behavior. London, itd: Pitman
Newman, W., Kirby, G.W., Mcgill, A.R. (1987) The process of management: Strategy, action, results. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Odiorne, G.S. (1970) Management by objectives: A system of managerial leadership. New York: Pitman
Stefanović, Ž. (1987) Teorija organizacije opšti i posebni deo. Beograd: Naučna knjiga
Stefanović, Ž.B. (1997) Menadžment. Kragujevac: Ekonomski fakultet - Institut za ekonomska istraživanja
Todosijević, R.V., Šušnjar, G., Ahmetagić, E., Perošević, B. (1995) Promenama do uspešnog preduzeća - ciljevi, strategija, organizovanje, motivacija. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2010.

Povezani članci