Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 36, br. 4, str. 192-198
Marketing aspekti numeričkog i jezičkog profila komuniciranja
Continental banka, Novi Sad
Sažetak
Rad fokusira ključna pitanja u vezi izbora osnovnog jezika komuniciranja marketinga kao praktične i akademske delatnosti. Marketing menadžeri načelno preferiraju opisni način izražavanja ali bi trebalo više da koriste određene prednosti jezika brojeva. Time bi unapredili proces donošenja odluka kao i komuniciranje sa vrhovnim rukovodstvom i finansijama. Pri tome modeli koje nudi akademska zajednica mogu da budu od pomoći, naročito oni u kojima se matematičko-statistička rešenja ugrađuju u postojeće ili normativne verbalne pristupe i modele, kao i oni u kojima se ističu finansijski kriterijumi u donošenju odluka. Po pitanju samog procesa stvaranja i verifikacije naučnog znanja, izbor između jezika reči i jezika brojeva ima širu dimenziju, jer je nerazdvojan od odluke o osnovnoj istraživačkoj orijentaciji. Kvantitativna paradigma prikladnija je u procesu provere hipoteza. Dok kvalitativna paradigma daje veći doprinos u njihovom stvaranju. Faktor konkurencije mogao bi da bude osnovni pokretač promena kojima bi se integrisali postojeći "paralelni svetovi" glavnih paradigmi. A u cilju unapređenja znanja koje disciplina nudi.
Reference
Academic Featured MSI (2001) Paul green: Mastering tradeoffs. Marketing Science Institite, http://www. msi. org/msi/facad-ng. cfm
Ackoff, R. (1998) Menadžment u malim dozama. Beograd: Privredni pregled
Anderson, P.F. (1983) Marketing, scientific progress, and scientific method. Journal of Marketing, Fall, str. 18-31
Ansoff, I.H. (1965) Corporate strategy: An analytic approach to business policy for qrowth and expansion. New York, itd: McGraw-Hill
Ansoff, I.H., McDonnell, E.J. (1990) Implanting strategic management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Bartels, R. (1988) The history of marketing thought. Columbus, OH: Publishing Horizons
Chesnut, H. (1965) System engineering tools. New York, itd: Wiley, prema: Hanic Hasan: 'Istraživanje tržišta i marketing informacioni aistem', Beograd, Ekonomski fakultet, 2003, str. 719
Christensen, C.M., Raynor, M.E. (2003) Why hard-nosed executives should care about management theory. Harv Bus Rev, 81(9): 66-74, 132
Davies, M. (2002) Adaptive AHP: A review of marketing applications with extensions. European Journal of Marketing, vol. 35 br. 7/8, str. 872-893
Day, G.S. (1992) Marketing's contribution do strategic dialogue. Journal of Academy of Marketing Science, vol. 2, str. 323-330
Dickson, P.R., Ginter, J.L. (1987) Market segmentation, product differentiation, and marketing strategy. Journal of Marketing, Apr, str. 1-10
Duncan, T., Monaity, S.E. (1998) A communication-based model for managing relationships. Journal of Marketing, 62, Apr, str. 1-13
Dyer, R.F., Forman, E.H. (1991) An analytical approach to marketing decisions. London: Prentice Hall
Eliashberg, J., Lilien, G.L. (1993) Handbooks in operations research and management science. Amsterdam, NL: North Holland, vol. 5: 'Marketing'
Green, P., Tull, G., Richard, A.D. (1988) Research for marketing decisions. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Gronhaug, K. (2002) Is marketing knowledge useful. European Journal of Marketing, vol. 36 br. 3, str. 364-372
Gummesson, E. (2002) Practical value of adequate marketing management theory. European Journal of Marketing, vol. 36, br. 3, str. 325-349
Hunt, S.D. (1991) Modern marketing theory: Critical issues in the philosophy of marketing science. Cincinnati, OH: South-Western Publishing Co
Kotler, F. (2004) Marketing od A do Z - 80 pojmova koje svaki menadžer treba da zna. Novi Sad: Adizes
Kotler, P.J. (1991) Marketing management: Analysis, planning, implementation, and control. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Kotler, P.J. (2000) Marketing management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Lilien, G.L., Kotler, P., Moorthy, S. (1992) Marketing models. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
MakKormak, M.H. (1999) Čemu vas ne uče u Harvardskoj školi biznisa. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Makridakis, S., Wheelwright, S.C. (1977) Forecasting: Issues & challenges for marketing management. Journal of Marketing, October sir. 24-38
Mincberg, H., Olstrand, B., Lampel, D. (2003) Strateški safari - put kroz bespuća menadžmenta. Novi Sad: Adižes
Mintzberg, H. (1990) The manager's job: Folklore and fact. Harv Bus Rev, Mar.-Apr., str. 163-176
Mintzberg, H. (1994) The fall and rise of strategie planning. Harv Bus Rev, Jan.-Feb., str. 107-114
Muller, M.H., Fairlie-Clarke, A.C. (2001) Using the AHP to determine the correlation of product issues to profit. European Journal of Marketing, vol. 35 No, 7/8, str. 843-357
Nylen, D.W. (1990) Marketing decision-making handbook. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Penaloza, L., Gilly, M.C. (1999) Marketer acculturation: The changer and the changed. Journal of Marketing, vol. 63, br. 3, str. 84-104
Rohit, D. (1983) Paradigm lost: On theory and method in research in marketing. Journal of Marketing, vol. 47 (Fall), str. 101-110
Rosa, J., Porac, J.F., Runser-Spanjol, J., Saxon, M.S. (1999) Sociocognitive dynamics in a product market. Journal of Marketing, vol. 63 special issue str. 64-77
Shelby, H.D. (1990) Truth in marketing theory and research. Journal of Marketing, vol. 54 (Jul), str. 1-15
Skipper, R., Hyman, M.R. (1987) Evaluating and improving argument-centered works in markeiting. Journal of Marketing, vol. 51 (Oct), str. 60-75
Stoner, J.F., Freeman, E.R. (1992) Management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2007)
Samopreispitivanje menadžera - pitanja i mogući odgovori
Uzelac Nikola

Strategijski menadžment (2005)
Competitive drivers of financial performance: The case of Serbian banking sector
Uzelac Nikola, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2005)
Market orientation: Past, present and perspectives
Uzelac Nikola

prikaži sve [181]