Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
1995, vol. 29, br. 3, str. 273-292
Paradigme i uticaj društvenih faktora na nauku
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Ključne reči: racionalizam; relativizam; internalizam; eksternalizam; paradigma; filozofija nauke; sociologija saznanja
Sažetak
U članku se podržava eksternalistička teza da društveni faktori imaju važan uticaj na naučnu promenu, kao i na sam sadržaj naučnih teorija. U prvom delu dat je prikaz racionalističkih filozofija nauke koje su suštinski internalističke. Poenta je stavljena na one njihove tačke koje su izvor ovog internalizma, koji potpuno isključuje svaki bitan uticaj društvenih faktora na naučne teorije. U drugom delu rekonstruisani su osnovni stavovi relativističke kritike racionalizma (i njemu svojstvenog internalizma); posebno su prikazani, nova eksternalistička pozicija zasnovana na pojmu referentnog okvira (ili paradigme), kao i način i mesto gde, u svetlu ovog stanovišta, društveni faktori ulaze u igru. U završenom delu diskutovane su neke važne posledice eksternalističkog gledišta.
Reference
Barnes, B. (1974) Scientific knowledge and sociological theory. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Barnes, B., Bloor, D. (1982) Relativism, rationalism, and the sociology of knowledge. u: Holis i Lukes [ur.] Rationality and relativism, Oxford, UK, itd: Blackwell
Barnes, B. (1977) Interests and the growth of knowledge. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Bloor, D. (1976) Knowledge and social imagery. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Evans-Pritchard, F. (1964) Social antrophology and other essays. New York, itd: Free Press
Feyerabend, P.K. (1962) Explanation, reduction and empiricism. u: Feigl H. i Maxwell G. [ur.] Minnesota studies in the philosophy of science, Minneapolis, itd: University of Minnesota Press
Feyerabend, P.K. (1962) Consolations for the specialist. u: Feigl H. i Musgrave A. [ur.] Criticism and the growth of knowledge, Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Feyerabend, P.K. (1975) Against the method: An outline of an anarchistic theory of perception. London-New York: Verso
Horton, R. (1973) Levy-Bruhl, Durkheim, and the scientific revolution. u: Horton i Finnigan [ur.] Modes of thought, London, itd: Faber and Faber
Kneller, G.F. (1978) Science as human endeavor. New York, itd: Columbia University Press
Kun, T.S. (1974) Struktura naučnih revolucija. Beograd: Nolit
Lakatos, I. (1970) Falsification and the methodology of scientific research programs. u: Lakatos I. i Musgrave A. [ur.] Criticism and the growth of knowledge, Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP, str. 91-196
Lakatos, I. (1978) History of science and its rational reconstruction. u: Buck i Cohen [ur.] Boston studies in the philosophy of science, Dordrecht, itd: Reidel
Laudan, L. (1977) Progress and its problems: Towards theory of scientific growth. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Li, V.B. (1979) Jezik, misao i stvarnost. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Mannheim, K. (1952) Essays on the sociology of knowledge. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Newton, I. (1946) Mathematical principles of natural philosophy. London: Dawson at Pall Mall
Popper, K.R. (1963) Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge. New York, itd: Harper and Row
Popper, K.R. (1973) Logika naučnog otkrića. Beograd: Nolit
Winch, P. (1970) Understending a primitive society'. u: Willson [ur.] Rationality, Oxford, UK, itd: Blackwell
Young, R. (1973) The historiographic and ideological context of the nineteenth-century debate on man's place in nature. u: Teich i Young [ur.] Changing perspective in the history of science, London, itd: Heinemann
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.