Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2018, br. 40, str. 201-214
Uloga analize bilansa u procesima vrednovanja preduzeća modelom P/E multiplikatora
aMK Group d. o. o., Novi Beograd
bErste banka a. d., Novi Sad

e-adresadusansakovic@yahoo.com, milosilic.ns@gmail.com
Ključne reči: analiza bilansa; rast i rizik preduzeća; P/E multiplikator
Sažetak
Učesnici u investicionim aktivnostima pred izazovima su jer moraju da donose odluke u dinamičnom okruženju, što znači da se odluke o ceni transakcije, visini ulaganja, stvarnoj vrednosti koju nabavljaju ili prodaju, preuzetim rizicima, očekivanim profitima, moraju doneti u kratkom roku. Sve ove odluke proizlaze iz procesa koji se oslanjaju na cene koje važe na tržištu, s jedne, i modela vrednovanja, čiji je cilj utvrđivanje stvarne vrednosti preduzeća, s druge strane. Analiza finansijskih izveštaja sastavni je deo svih tradicionalnih modela za vrednovanje preduzeća, dok njena uloga u primeni tržišnih modela multiplikatora nije značajna. Cilj rada je da se ispita uloga i ostvareni doprinos uključivanja tradicionalne finansijske analize u procese vrednovanja preduzeća modelom P/E multiplikatora.
Reference
Amadeus (2018) https://amadeus.bvdinfo.com/version2017928/home.serv?product=AmadeusNeo, 9. 4. 2018
Ball, R., Brown, P. (1968) An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6 (2), str. 159-178
Chang, J. (1999) The Decline in Value Relevance of Earnings and Book Values. Working paper. University of Pennsylvania
Collins, D.W., Maydew, E.L., Weiss, I.S. (1997) Changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years. Journal of Accounting and Economics, 24(1): 39-67
Čavić, D. (2009) Analiza i tumačenje finansijskih izveštaja. Škola biznisa, 1: 70-77
Demirakos, E.G., Strong, N.C., Walker, M. (2004) What Valuation Models Do Analysts Use?. Accounting Horizons, 18(4): 221-240
Eberhart, A.C. (2001) Comparable firms and the precision of equity valuations. Journal of Banking & Finance, 25(7): 1367-1400
Esty, B.C. (2000) What determines comparability when valuing firms with multiples?. Journal of Financial Education
Johnson, H.E. (2001) The conundrums of comparable company multiples. Kempbel: Valuation Partners Limited
Knežević, G. (2007) Ekonomsko-finansijska analiza (teorija i analiza bilansa). Beograd: Univerzitet Singidunum
Leko, V., Vlahović, A., Poznanić, V. (1997) Procena vrednosti kapitala. Beograd: Ekonomski institut
Park, Y.S., Lee, J. (2003) An empirical study on the relevance of applying relative valuation models to investment strategies in the Japanese stock market. Japan and the World Economy, 15(3): 331-339
Ristić, Ž., Komazec, S. (2011) Globalni finansijski menadžment. Beograd: Etno Stil
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2011) Analiza finansijskih izveštaja. Bečej: Proleter
Saković, D. (2018) Analitički pokazatelji homogene grupe entiteta kao determinanta modela tržišnih multiplikatora za vrednovanje preduzeća. Subotica: Ekonomski fakultet u Subotici, doktorska disertacija
Schreiner, A. (2007) Equity Valuation Using Multiples. Wiesbaden: Springer Nature
Tremolizzio, D. (2009) Mis-Valuation of Cyclical Companies. Roterdam: An Empirical Research. Erasmus School of Economics
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Data status
Žager, K., Mamić, I., Sever, S., Žager, L. (2008) Anailza finansijskih izvještaja. Zagreb: Masmedia
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/AnEkSub1840201S
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka