Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 5, br. 4, str. 31-48
Racio analiza sektora telekomunikacija u Srbiji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresabrane1952@yahoo.com
Ključne reči: racio analiza; sektor telekomunikacija
Sažetak
Racio analiza koristi se za procenu odnosa između stavki u okviru finansijskih izveštaja. Ovi koeficijenti koriste se za otkrivanje postojećih i prognoziranje budućih poslovnih trendova jedne kompanije ili za poređenje dve i više kompanija u određenom vremenskom trenutku. Ovaj rad ispituje osnovne finansijske koeficijente za telekomunikacioni sektor u Srbiji, koji je potencijalni 'motor' ekonomskog rasta.
Reference
Besley, S., Brigham, E. (2009) Principles of finance. Mason, 4. izd
Brigham, E., Houston, J. (2007) Fundamentals of financial management. Mason: Thomson South - Western
Brigham, E.F., Ehrhardt, M.C. (2008) Financial management - theory and practice. Mason (OH): Thompson
Dmitrović-Šaponja, L. (2011) Medjuzavisnost kvaliteta korporativnog upravljanja i finansijskih izveštaja. u: Kvalitet finansijskog izveštavanja - izazovi, perspektive i ograničenja / 42, Savez računovođa i revizora Srbije, 202-223
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996) The balanced scorecard - Translating strategy into action. Boston: Harvard Business School Press
Malinić, D., Milićević, V. (2012) Finansijska stabilnost sektora telekomunikacija u Srbiji. Telekomunikacije, 5, 10, 2-15
Milićević, V. (2012) Analiza finansijskih performansi sektora telekomunikacija. u: 20. telekomunikacioni forum, Beograd, Republička agencija za telekomunikacije, preuzeto sa: www.ratel.rs. December 14
Moyer, C.R., McGuigan, J.R., Kretlow, W.J. (2006) Contemporary financial management. Mason, Ohio: Thomson/South-Western
Nissim, D., Penman, S.H. (2003) Financial statement analysis of leverage and how it informs about profitability and price-to-book ratios. Review of Accounting Studies, 8(4): 531-560
Parmenter, D. (2007) Key performance indicators: Developing, implementing and using winning KPIs. New York: John Wiley
Republička agencija za elektronske komunikacije (2012) http://www.ratel.rs
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2011) Analiza finansijskih izveštaja. Bečej: Proleter
Vunjak, N. (2011) Finansijski izveštaj i racio analiza-instrumenti strateškog upravljanja bankom. u: Simpozijum SRRS (XLII) 'Kvalitet finansijskog izveštavanja - izazovi, perspective i ograničenja', Zlatibor, str. 297-311
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka