Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, br. 135, str. 299-319
Praktična pozicioniranost kulture u državno-pravnom sistemu Srbije
Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije, Beograd
Sažetak
Imajući u vidu činjenicu da je praktična pozicioniranost kulture u našem državno- pravnom sistemu u direktnoj korelaciji sa realnim uticajem prava na razvoj naše kulture, smatramo da se i kroz prezentaciju ove problematike mogu uočiti novi nedovoljno iskorišćeni potencijali u ovom domenu koji mogu predstavljati osnovu za njen kvalitativni napredak. Naime, upravo kroz reorganizaciju sistema praktičnog državno- pravnog pozicioniranja naše kulture, moguće je stvoriti adekvatne preduslove za njen dalji razvoj, jer je ovaj uticaj svakako od ogromnog značaja za njenu egzistenciju. Inače, pitanje državno- pravne uređenosti kulture predstavlja jedan neuobičajeni aspekt posmatranja ove izuzetno važne sfere čovekovog života, jer se položaj kulture u kontekstu njenog pozicioniranja u opštem sistemu funkcionisanja jedne države i uticaja tog sistema na njen razvoj, kod nas do sada nije tretirao kao tema koja zaslužuje bilo kakvu vrstu značajnije analize. Uostalom, o tome svedoči i činjenica nedopustivo malog broja radova koji su obrađivali ovo pitanje, i to kako u domaćoj tako i u stranoj literaturi. Inače, ovo pitanje ima više značajnih aspekata koji se u suštini mogu svesti na analizu praktičnog odnosa kulture i države, i odnosa kulture i prava u našem sistemu, te slobodno možemo reći da se u tom interaktivnom trouglu nalazi i odgovor na većinu pitanja koja se i inače tiču opšte, a ne samo praktične, pravne pozicioniranosti naše kulture. Pored toga, svakako da je u ovom kontekstu zanimljivo pitanje i položaja kulture u našoj političkoj praksi, jer je uticaj politike u Srbiji generalno toliko izražen, da svakako predstavlja izuzetno značajan faktor i svih aspekata opšteg razvoja kulture.
Reference
*** (2007) Zakon o teritorijalnoj organizaciji. Službeni glasnik RS, br. 129
*** (2009) Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine. Sl. glasnik Republike Srbije, broj 99
*** (2010) Zakon o državnoj upravi. Službeni glasnik RS, 95
*** (2007) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik RS, br. 129
*** (2011) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik RS, 16/11
Arsenijević, V. (1978) Uvod u teoriju kulture i osnove kulturne politike. Beograd
Davinić, M. (2004) Koncepcija upravnog prava Sjedinjenih Američkih Država. Beograd: Dosije
Dimitrijević, V., Kartag-Odri, A., Milinković, B., Serfontein, J., Simović-Hiber, I., Stojković, B. (1999) Kulturna prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Đukić-Dojčinović, V. (2000) Za regionalizaciju kulturne politike u Srbiji. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 4, str. 369-384
Lazarević, A. (2010) Kulturne politike gradova Srbije - kulturni resursi gradova. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Lukić, R.D., Živković, M.A. (1995) Uvod u pravo. Beograd: Savremena administracija
Ljušić, R., i dr. (2005) Vlade Srbije 1805-2005. Beograd, 93-94
Majstorović, S. (1972) Pravo na kulturu. Beograd: Kulturno-prosvetna zajednica
Mandžuka, D.D. (1991) Kulturna politika i samoupravna transformacija pozorišta. Beograd, doktorska disertacija
Marković, D.Ž. (2004) Kulturna politika i kultura mira u uslovima multikulturalnosti na Balkanu. u: Mitrović Ljubiša [ur.] Modeli kulturne politike u uslovima multikulturalnih društava na Balkanu i evrointegracionih procesa, Niš: Filozofski fakultet - Institut za sociologiju
Mucica, D. (2003) Cultural legislation, why?: How?: What?. Council of Europe, Stage project, Cultural Policy and Action Department Directorate General IV - Education, Culture and Heritage, Youth and Sport
Orlović, S., Antonić, S., Vukomanović, D., Stojiljković, Z., Vujačić, I., Đurković, M., Mihailović, S., Gligorov, V., Komšić, J., Pajvančić, M., Pantić, D. (2007) Ideologija i političke stranke u Srbiji. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Popović, S. (1995) Upravno pravo - opšti deo. Beograd
Prnjat, B. (1999) Politička valorizacija umetnosti. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, 3, 259-263
Prnjat, D. (1993) Kulturna politika i pozorišna cenzura u Beogradu (1945-1980). Beograd, magistarska teza
Šuvar, S. (1980) Politika i kultura. Beograd: 'Vuk Karadžić'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1235299B
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka