Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 6, br. 1, str. 325-346
Balanced scorecard analiza u funkciji razvoja preduzetništva Srbije, na primeru farmaceutskih ustanova
aUniverzitet Educons, Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica
bBeogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Beograd

e-adresajelenajotic@gmail.com, slobodan.andzic@bbs.edu.rs, nebojsa.pusara@gmail.com
Sažetak
Rastuće potrebe poslovnih subjekata u savremenim uslovima, ne mogu zadovoljiti tradicionalni koncepti za merenje performansi poslovanja. Mnogi autori (Kaplan i Norton, Fisher, Leandri i dr.) smatraju da brojne informacije, koje su zasnovane na tradicionalnim finansijskim i troškovnim merilima, nisu dovoljne za obezbeđivanje uspešnog upravljanja poslovnim subjektom na konkurentskom globalnom tržištu (Dmitrović i dr., 2007, str. 160). Sa razvojem poslovanja i razvijanjem i promenama poslovnog okruženja menjaju se i načini ocenjivanja uspešnosti poslovanja preduzeća. Za industrijski period bio je karakterističan tradicionalni način merenja performansi uspešnosti. Zasnivao se na računovodstvenim podacima. Teoretičari mu danas pripisuju veliki broj nedostataka. Brojni nedostatci i mogućnosti korišćenja računovodstvenih podataka razlog su zbog koga su se, u skladu s privrednim razvojem, razvijali savremeni modeli za merenje performansi uspešnosti koji se zasnivaju podjednako na finansijskim i nefinansijskim podacima. Iz tog razloga ovaj rad prikazuje jedan savremen sistem pokazatelja za merenje i iskazivanje finansijskih rezultata preduzetništva. Kroz Balanced Scorecard analizu na primeru privatnih apotekarskih ustanova, kao značajnog dela preduzetništva u Srbiji, predstavljena je koncepcija sistema pokazatelja za iskazivanje 'uspešnosti' u preduzetništvu.
Reference
Davenport, T.H., Norton, D.P. (2000) The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Boston: Harvard Business School Press
Dmitrović, Lj. (2007) Merenje performansi poslovnog subjekta. u: 13 Kongres saveza računovođa, Beograd
Draker, P.F. (2005) Upravljanje u novom društvu. Novi Sad: Adizes
Ivanišević, M. (2009) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996) The balanced scorecard: Translating strategy into action. Boston, MA, itd: Harvard Business School Press
Krasulja, D.S., Ivanišević, M. (2003) Poslovne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Malešević, Đ., Čavlin, M. (2009) Poslovna analiza. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Milisavljević, M.D. (1965) Troškovi kao faktor poslovne politike preduzeća. Beograd: Savez ekonomista Jugoslavije
Novićević, B., Antić, Lj., Sekulić, V. (2006) Troškovi kao faktor sticanja i održavanja konkurentskih prednosti. Niš: Ekonomski fakultet
Novićević, B., Antić, L., Stevanović, T. (2006) Upravljanje performansama preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Novićević, B.M., Antić, L. (2009) Upravljačko računovodstvo - obračun troškova. Niš: Ekonomski fakultet
Rodić, J., Filipović, M. (2010) Procena vrednosti preduzeća. Beograd: Asimex
Rodić, J.L., Filipović, M. (2009) Poslovne finansije. Beograd: Asimex
Stevanović, N.Đ. (2007) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Vasiljević, K. (1965) Teorija i analiza bilansa. Beograd: Savremena administracija
Živković, M. (2010) Statistika. Beograd: Beogradska poslovna škola - visoka škola strukovnih studija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.