Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Prilog proučavanju kompetitivnog faktora u testiranju motoričkih sposobnosti učenika drugog razreda osnovne škole
aPoljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika, Svilajnac
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ključne reči: kompetitivni faktor; testiranje; motoričke sposobnosti; učenici; osnovna škola
Sažetak
Cilj rada je da se istraži mogućnost postojanja razlika u manifestovanju mo- toričkih sposobnosti u uslovima samoprevazilaženja i prevazilaženja partnera (tražene su moguće rezerve učeničkih mogućnosti izazvane kompetitivnim faktorom). Istraživanjem je obuhvaćeno 30 ispitanika i 22 ispitanice Osnovne škole 'Jovan Jovanović Zmaj' u Svilajncu u toku školske 2006/07. godine. Za procenu motoričkih sposobnosti primenjeno je šest standardizovanih kretnih zadataka. Ispitanici i ispitanice su test izvodili pojedinačno, a zatim u paru. Parovi su određivani na osnovu rangova rezultata dobijenih pojedinačnim merenjem. Deskriptivni pokazatelji ukazuju na bolje rezultate ispitanika u svih šest varijabli u oba uslova merenja. Multivarijantnom analizom varijanse i diskriminativnom analizom konstatovane su statistički značajne razlike u korist ispitanika u pojedinačnom i kompetitivnom izvođenju. Statistički značajne razlike između ispitanika i ispitanica na oba merenja nisu konstatovane samo u visu u zgibu. Kod ispitanika je kompetitivni faktor uslovio poboljšanja u svim varijablama. Statistički značajne razlike između dva merenja konstatovane su u skoku u dalj iz mesta, čunastom trčanju na 3x10 metara i trčanju na 30 metara iz visokog starta. Kompetitivni faktor je kod ispitanica uslovio poboljšanje u svim varijablama, sa statističkom značajnošću samo u čunastom trčanju na 3x10 metara. Dobijeni rezultati ukazuju na visok značaj kompeticije u dobijanju boljih rezultata pri testiranju motoričkih sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole.
Reference
Havelka, N.N. (1980) Psihološke osnove grupnog rada u vaspitanju i obrazovanju - od grupe do kolektiva. Beograd: Naučna knjiga
Ivanić, S. (1996) Metodologija praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti dece i omladine. Beograd: Gradski sekretarijat za sport i omladinu Beograda
Kukolj, M.S. (1992) Informativnost baterije testova kao problem u ocenjivanju školskog uspeha. Fizička kultura, vol. 46, br. 4, str. 287-288
Lazarević, L.S. (1987) Psihološke osnove fizičke kulture. Beograd: Partizan
Lazarević, L.S., Bačanac, L., Radisavljević, M. (1991) Koncepcija teorije kompetencije kao relevantni okvir u istraživanju motivacije učesnika u fizičkoj kulturi. Fizička kultura, vol. 44-45, br. 4, str. 245-247
Lazarević, L.S., Arunović, D., Višnjić, D. (1992) Motivacija postignuća u fizičkom vaspitanju. Fizička kultura, vol. 46, br. 2, str. 95-99
Matić, M. (1976) Prilog proučavanju zavisnosti rezultata u testovima snage od nekih činilaca motivacije u određenom postupku njihove primene sa učenicima. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Nićin, Đ., Kopas, J. (1990) Ispoljavanje nekih motoričkih sposobnosti pod uticajem različitih vrsta stimulacija. u: Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Verhošanski, J.I. (1979) Razvoj snage u sportu. Beograd: Partizan
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.03.2009.