Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
1994, vol. 43, br. 5, str. 426-432
Uloga školskog pedagoga u realizaciji programa fizičkog vaspitanja
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ključne reči: physical education; objective of physical education; tasks of physical education; program of physical education; school pedagogue
Sažetak
Fizičko vaspitanje u savremenim uslovima, kako je programski zamišljeno, briga je ne samo nastavnika fizičkog vaspitanja već i škole u celini. Bitno mesto u ostvarivanju cilja mogu imati i školski pedagozi koji će svojim aktivnim odnosom pomoći nastavnicima i učenicima. Da bi uspešno doprinosili realizaciji zadataka fizičkog vaspitanja, oni moraju da fizičko vaspitanje sagledaju sa šireg stanovišta, a ne samo sa stanovišta predmeta i veština na kojima je predmet zasnovan. Dat je pregled idejnih osnova i strukture fizičkog vaspitanja. Iz ponuđenih stavova trebalo bi da proizađe i konkretno delovanje pedagoga u školskoj praksi kroz rešavanje praktičnih problema nastave i vančasovnih aktivnosti.
Reference
Matić, M. (1976) Prilog proučavanju zavisnosti rezultata u testovima snage od nekih činilaca motivacije u određenom postupku njihove primene sa učenicima. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Matić, M., Zdanski, I. (1981) Vrednosna opredeljenja predstavnika nekih struktura pedagoških radnika u postupku definisanja cilja fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 35, br. 4
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: Partizan
Višnjić, D. (1979) Obrazovne vrednosti nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi organizovane kružnim treningom i radom sa stanicama. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, magistarski rad
Višnjić, D. (1987) Podsticanje učenika na samostalno vežbanje kao faktor uspešnosti nastave fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.