Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 20  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 22, br. 1, str. 127-140
Individualna bezbednost u akademskom diskursu
Policijska akademija, Beograd
Ključne reči: savremene studije bezbednosti; nivo analize; individualna bezbednost; lična bezbednost; ljudska bezbednost
Sažetak
Savremene studije bezbednosti otvorile su polje za mnoštvo novih termina i koncepata. Obogaćivanje jezika savremenih studija bezbednosti logična je posledica širenja njihovog istraživačkog polja, koje nastaje kao odgovor akademske zajednice na novonastale bezbednosne izazove i pretnje, kao i nove subjekte i objekte studija i prakse bezbednosti. Posthladnoratovski period u studijama bezbednosti obeležen je i preispitivanjem dominantnog državocentričnog shvatanja pojma bezbednosti koje je rezultiralo produbljivanjem pojma i njegovom širenju ka individualnom nivou analize. Pored termina državna i nacionalna bezbednost, u diskursu savremenih studija bezbednosti javljaju se termini kao što su individualna bezbednost, lična bezbednost, bezbednost pojedinca i ljudska bezbednost. Međutim, u literaturi su ovi termini često nejasno određeni, pa se u akademskom diskursu koriste na različite načine. Nedoslednost u definisanju pojmova kao što su ljudska bezbednost, individualna bezbednost i lična (personalna) bezbednost kod domaćih i stranih autora neminovno ukazuje na njihovu fluidnu prirodu i nedovoljnu preciznost. Ona je posledica složenosti ovih novonastalih pojmova, ali i slobode u interpretaciji njihovih značenja koja sprečava da se sadržaj ovih pojmova učvrsti i postane deo zajedničkog, ustaljenog akademskog diskursa. Stoga, cilj rada je da ukaže na pravilnosti u upotrebi navedenih pojmova i poveže ih sa dominantnim, preovlađujućim značenjem za koje se u akademskoj upotrebi najčešće vezuju. Kako bi se dao odgovor na pitanje da li se radi o različitim pojmovima ili multiplikaciji istog pojma, u radu će se najprije izložiti sama upotreba termina individualna bezbednost, kao nivoa analize u studijama bezbednosti, a potom njegova upotreba kao dela jednog šireg političkog koncepta kakva je ljudska bezbednost.
Reference
*** (1994) Human development report. New York: UNDP
Bajagić, M. (2011) Razumevanje bezbednosti od antičkih vremena do savremenih pristupa. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 2, str. 39-55
Baldwin, D.A. (1997) The concept of security. Review of International Studies, vol. vol. 23, br. 1, str. 3-26
Booth, K. (1991) Security and emancipation. Review of International Studies, 17(04): 313
Buzan, B. (1991) People, states & fear. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers
Buzan, B., Wæver, O., de Wilde, J. (1998) Security: A new framework for analysis. London: Lynne Rienner
Buzan, B. (2004) A Reductionist, Idealistic Notion that Adds Little Analytical Value. Security Dialogue, 35(3): 369-370
Duncan, R., Jancar-Webster, B., Switky, B. (2004) World politics in the 21st century. New York-San Francisco-Boston-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore-Madrid-Mexico City-Munich-Paris-: Pearson and Longman
Đorđević, I. (2013) Ljudska bezbednost - globalni kontekst i primena u Srbiji. Beograd: Institut za uporedno pravi
Ejdus, F. (2012) Međunarodna bezbednost - teorije, sektori i nivoi. Beograd: Službeni glasnik
Elkir, S. Konceptualni okvir za ljudsku bezbednost. u: Ljudska bezbednost, Beograd: Fond za otvoreno društvo, zbornik tekstova 1
Hampson, F.O. (2006) Višeznačnost pojma ljudske bezbednosti. u: Dulić D. [ur.] Ljudska bezbednost, Beograd: Fond za otvoreno društvo, broj 1
Inglehart, R.F., Norris, P. (2012) The Four Horsemen of the Apocalypse: Understanding Human Security. Scandinavian Political Studies, 35(1): 71-96
Marković, D.Ž. (1994) Opšta sociologija. Beograd: Savremena administracija, str. 332-335
Mijalković, V.S. (2011) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Owen, T. (2004) Human Security - Conflict, Critique and Consensus: Colloquium Remarks and a Proposal for a Threshold-Based Definition. Security Dialogue, 35(3): 373-387
Popović, M.Lj. (2014) Doprinos kritičke škole konceptualizaciji ljudske bezbednosti. Kultura polisa, vol. 11, br. 23, str. 67-76
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/nabepo22-11652
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojno delo (2009)
Nacionalna bezbednost - od Vestfalskog koncepta do posthladnoratovskog
Mijalković Saša

Vojno delo (2016)
Savremeni koncept bezbednosti
Sretović Dragutin, i dr.

Vojno delo (2017)
Savremeno shvatanje nacionalne bezbednosti
Ostojić Gavrilo, i dr.

prikaži sve [48]