Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 20  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 1, str. 73-101
Savremeni koncept bezbednosti
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Sažetak
Očigledno je da shvatanje bezbednosti u prošlosti nije bilo isto kao danas, niti će takvo biti u budućnost. Dok je bezbednost nekada podrazumevala samo očuvanje života, danas je to očuvanje društva, zajednice, prirode i tehničkih sistema koje služe čoveku. Bezbednost je kompleksan pojam oko čijeg definisanja nije postignut opšti konsenzus u društvu. Razlozi za prethodno navedeni status pojma bezbednosti su mnogobrojni. Osnovni razlog moguće je naći u različitim percepcijama tog pojma, koje imaju različite uzroke. Najčešći problem je određivanje obuhvata pojma bezbednosti, ali postoje i razlozi koji su posledica različitog shvatanja bezbednosti. Rad ukazuje na probleme definisanja i shvatanja bezbednosti, a prezentovani su i novi koncepti bezbednosti kroz ideje Kopenhaške škole studija bezbednosti. Takođe, uočeni su i klasifikovani izazovi, rizici i pretnje.
Reference
*** (2010) National security strategy. Washington, DC: The White House, maj
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 88, 28. Oktobar
*** (2009) European security strategy: A secure Europe in a better world. Brussels: Council of the European Union
Avramov, S. (2011) Bezbednost u XXI veku. u: Zbornik radova Instituta ratne veštine, Beograd: Institut ratne veštine
Baldwin, D.A. (1997) The concept of security. Review of International Studies, vol. 23, br. 1, str. 3-26
Buzan, B., Waever, O., Wilde, J. (1998) Security: A new framework for analysis. Boulder - London: Lynne Rienner
Buzan, B., Hansen, L. (2010) The evolution of international security studies. Cambridge: Cambridge university press
Cable, V. (1995) What is international economic security?. International Affairs, vol. 71, br. 2 (Apr)
Commission on human security (2003) Human security now. New York, 26/02/2004, http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/ index.html
Cvetković, N.V. (2010) Rizik, moć, zštita - Uvođenje u nauke bezbednosti. Beograd: Službeni glasnik
Dimitrijević, V.B. (1973) Pojam bezbednosti u međunarodnim odnosima. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Đorđević, O. (1986) Leksikon bezbednosti. Beograd
Ejdus, F. (2012) Međunarodna bezbednost - teorije, sektori i nivoi. Službeni glasnik, Beograd
Gaćinović, R., ur. (2012) Bezbednosna funkcija države. Beograd: Institut za političke studije
Ilić, P. (2013) Bezbednosni izazovi, rizici i pretnje ili činioci ugrožavanja bezbednosti. Pravne teme, Novi Pazar, Godina 1, Broj 2, Univerzitet u Novom Pazaru
Ilić, P. (2012) O definisanju i definicijama nacionalne bezbednosti. Vojno delo, vol. 64, br. 2, str. 123-138
Ivančević, N. (1993) Sistem bezbednosti Jugoslavije - uvod u teoriju sistema integralne bezbednosti. Beograd: FOZ
Kagan, R. (2002) Power and weakness. Policy Review, Washington DC, br. 113, june&july
Kolodziej, E.A. (2005) Security and international relations. Cambridge: Cambridge University Press
Kovač, M. (2003) Strategijska i doktrinarna dokumenta nacionalne bezbednosti. Beograd: Svet knjige
Kovačević, S. (1980) Osnovi sistema. Beograd: DSZ
Marković, T. (2010) Obnova svetskog liderstva. Odbrana, Medija centar Odbrana, Beograd, jul, 15
Mattsson, K. (2007) Contemporary threats: Terrorism and the challenges for armed forces: A Finnish point of view. Cambridge: Harvard University-Weatherhead Center for International Affairs, 31 July
Mijalković, V.S. (2009) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Mijalkovski, M., Đorđević, I. (2010) Rizik - specifičan oblik ugrožavanja bezbednosti. Vojno delo, vol. 62, br. 1, str. 282-306
Miletić, S. (1997) Policijsko pravo. Beograd: Policijska akademija, I knjiga
Savić, A. (2007) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Simić, D. (2002) Nauka o bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Smith, S. (2002) The discipline of international relations: still an American social science?. British Journal of Politics & International Relations, Vol. 2, No. 3
Stajić, L., Gaćinović, R. (2007) Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Draslar Partner
Stanarević, S., Ejdus, F., ur. (2009) Pojmovnik bezbednosne kulture. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
Tatomir, D. (2011) Procena izazova, rizika i pretnji bezbednosti Republike Srbije u funkciji planiranja upotrebe Vojske Srbije. Vojno delo, vol. 63, br. 1, str. 41-55
United Nations Development Program (1993) Human development report 1993. New York: Oxford University Press
United Nations Development Program (1994) Human development report 1994. New York: Oxford University Press
Wolfers, A. (1952) National security as an ambigious symbol. Political Science Quarterly, Vol 67, br. 4, Dec
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1601073S
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.