Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 62, br. 2, str. 157-173
Sistem interne kontrole i revizije u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
aGeneralštab Vojske Srbije, Uprava za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2), Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd, Srbija

e-adresamiodrag841@gmail.com, branko.tesanovic@fpsp.edu.rs
Ključne reči: interna revizija; savetodavna funkcija; finansijska kontrola; pomaže sistemu; unapređuje poslovanje
Sažetak
Interna revizija je nezavisna aktivnost koja pruža objektivno profesionalno mišljenje savetodavnog karaktera (preporuke kako poboljšati funkcionisanje sistema), sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja organizacije. Ona pomaže organizaciji u ostvarivanju ciljeva, tako što sistematično i disciplinovano procenjuje i vrednuje upravljanje rizicima, postojeće kontrole i upravljanje organizacijom. Takođe, interna revizija predstavlja jednu od tri ključne komponente okvira interne finansijske kontrole u javnom sektoru, i definisana je kao "funkcionalno nezavisna i decentralizovana interna revizija" koja vrši pregled efektivnosti internih kontrola. Interna revizija organizaciji pruža podršku u ostvarivanju ciljeva rukovodstva revizijom sistema finansijskog upravljanja i kontrola, te dobrim preporukama uvećava vrednost poslovanja. Interna revizija nije isto što i inspekcija. Ona ne kažnjava i ne sankcioniše. Uvođenjem adekvatnog sistema internih kontrola i revizije u sistem odbrane postiže se i obezbeđuje efikasno i racionalno trošenje novčanih sredstava kojima se finansiraju rashodi odbrane, s jedne strane, i znatno se sužava prostor za značajne nepravilnosti, prevare, korupcije i pojavu raznih oblika organizovanog kriminala, s druge strane. Funkcija revizije pomaže menadžmentu tako što ukazuje šta nije u redu u poslovanju subjekta i preporučuje način na koji će se stvoriti pretpostavke za kvalitetnije poslovanje. Revizija predstavlja: 1. instrument menadžment kontrolinga putem koga menadžment organizacije sagledava gde se nalaze propusti u organizaciji, 2. nadzor nad funkcionisanjem računovodstvenog sistema i sistema interne finansijske kontrole.
Reference
Andrić, M. (2002) Revizija računovodstvenih izveštaja. Subotica
Andrić, M. (2004) Revizija računovodstvenih izveštaja. Subotica
Andrić, M., Krsmanović, B., Jakšić, D. (2004) Revizija teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
Arens, A.A., Loebbecke, J.K. (1997) Auditing: An Integrated Approach. New Jersey: Prentice Hall
Bogićević, M. (2008) Monitoring - komponenta sistema internih kontrola. Bilten Udruženja internih revizora Srbije, broj 2
Čalija, N. (2005) Državna revizija i njeno institucionalno uređenje. u: Simpozijum SRRS (36), Beograd
Jokić, D. (2004) Trgovačko preduzetništvo. Užice: Grafičar
Jovanović, M., Todorović, J., i dr. (2003) Finansijska teorija i politika. Niš: Ekonomski fakultet
Kostić, R. (2016) Funkcija revizije izvršenja finansijskog plana odbrane. Ministarstvo odbrane-Univerzitet odbrane-Vojna akademija, Doktorska disertacija
Kostić, R. (2009) Mogućnost primene sistema planiranja, programiranja i budžetiranja u sistemu odbrane - na primeru Republike Srbije. Beograd: Ekonomski fakultet, magistarski rad
Leko, V., Leko, D. (2008) Metodologija državne revizije javnih sredstava. Beograd: Ekonomski institut
Majstorović, A. (2006) Revizija poslovanja sistema odbrane. Beograd: Univerzitet 'Braća Karić', Doktorska disertacija
Milojević, D. (2006) Revizija finansijskih izveštaja. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo
Milunović, M. (2011) Perspektive razvoja interne revizije u Srbiji. Beograd: Megatrend univerzitet, Doktorska disertacija
Tešanović, B. (2014) Ekonomija logistike odbrane. Beograd: Medija centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2002157R
objavljen u SCIndeksu: 13.09.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka