Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, br. 140, str. 310-332
Tragom jednog istraživanja - neke vrednosne nedoumice kulturne politike Srbije
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za sociologiju
Ključne reči: kulturna politika; preferencije građana; ugroženost kulture; kosmopolitska kultura; nacionalna kultura; poznavanje kulture
Sažetak
Nakon razjašnjenja osnovnih pojmova, rad kreće u analizu rezultata jednog od retkih empirijskih istraživanja koje je jednim svojim delom bilo posvećeno i eksplicitnim stavovima građana Srbije o kulturnoj politici. Radi se o istraživanju koje je obuhvatilo pet okruga jugoistočne Srbije (Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski), a rezultati su indikativni za period nakon demokratskih promena u Srbiji, i omogućavaju komparaciju sa nalazima drugih i budućih istraživanja. Nove okolnosti stavljaju u prvi plan neka važna kulturna pitanja, kao što su: kako profilisati kulturnu politiku Srbije; čemu bi ona trebalo da teži; kako stoji stvar sa nacionalnom kulturom (Srba) a kako sa kosmopolitizmom; da li su građani Srbije uplašeni od evropskih ili američkih vrednosti (i u kojoj meri); da li je u odgovorima na prethodna pitanja Srbija specifična u odnosu na Balkan; u kojoj meri je Srbija unutar sebe podeljena po tim pitanjima - imajući u vidu standardne socio-demografske karakteristike svojih građana.
Reference
Ćirić, J.V. (1979) Osnove sociologije naselja i sociologija sela. Niš: Gradina
Dragićević, Š.M. (2010) Biti iz/van. Ka redefinisanju kulturnog identiteta Srbije. u: Tojić K., Simu M. [ur.] Beograd: Kulturklammer
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2011) Kultura - marketing, animacija, menadžment. Beograd: Clio
Đordano, K. (2001) Ogledi o interkulturnoj komunikaciji. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Furet, F. (1996) Prošlost jedne iluzije - komunizam u dvadesetom veku. Beograd: Paideia
Hantington, S.P. (2000) Sukob civilizacija i preoblikivanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Kale, E. (1982) Uvod u znanost o kulturi. Zagreb: Školska knjiga
Maršal, M. (1988) Problemi finansiranja kulture u privredi s centraliziranim planiranjem - slučaj Mađarske. Kulturni radnik, Zagreb, br. 5
Martinić, T. (1986) Kultura kao samoodređenje. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost SSO Hrvatske / Cekade
Prnjat, B.L. (1986) Kulturna politika i kulturni razvoj. Beograd: Savremena administracija
Ranković, M. (1974) Kultura i nekultura. Beograd: Vuk Karadžić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1340310S
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2014.

Povezani članci